Protyka (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Pjatk 20. do 22.4.   Měrowy swjedźeń we Wóstrowcu

  19:00 Přednošk Hansa-Jürgena Schrötera wo Janu Šadowicu­ w Kamjenskej Lessingowej bibliotece

  19:30 Zhromadźizna Hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 21.4. 10:00 Diakonska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  10:00 Rozmołwne koło w Budyskej Röhrscheidtowej bašće wo mobilizowanju serbskeho žiwjenja w narańšich kónčinach wokrjesa

  10:30 Na slědach wjelkow – přednošk na Rěčičanskim Erlichtec dworje, po tym ekskursija

  14:30 Zetkanje „Na Šusterec ławce“ na Trjebinskim statoku­ Hanza Šustera

  19:30 Smochčanske jewišćo: „Wozjewjenja z tworjeneje srjedźizny“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 22.4. 9:30 Konfirmaciske kemše w Njeswačanskej cyrkwi

  10:00 Zahajenje „zeleneje sezony“ na Kulowskim jěchanišću­

  14:00 Nyšpor ze žohnowanjom motorskich w Ralbicach

Póndźelu 23.4.   Swětowy dźeń knihi

  17:00 Casting NSLDź za lětnje dźiwadło

  17:00 Zjawne zetkanje Iniciatiwy Serbski sejm a Rady starostow w Njebjelčicach

Wutoru 24.4. 10:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Tšupčanskej cyrkwi

Protyka (13.04.18)

pjatk, 13. apryla 2018 spisane wot:

Pjatk 13.4. 19:00 Beneficny koncert ze Židźinskim a dalšimi chórami we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  19:30 Předstajenje Kamenz can Dance w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

Sobotu 14. a 15.4.   Swjedźeń w Halštrowskim Kohoutec zahrodniskim centrumje

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskej hudźbnej šuli na Macherowej 140a

  14:00 Wulět do wjelčeho regiona – zetkanje we wjelčej bróžni na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  19:30 Literarno-hudźbny wječor z młodymi awtorami w Nukničanskej barace

  18:30 Zarjadowanje „Wěda wo susodach a čěska jědź“ z awtorom Hansom-Jörgom Schmidtom z Prahi w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Premjera delnjoserbskeje inscenacije NSLDź „Wjelika­ wutšoba“ w Hochožanskim kulturnym srjedźišću

  19:30 Předstajenje Kamenz can Dance w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 „Kak móža poprjancy žiwjenje wuchować“ – kabaretny wječor w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 15.4. do 6.5.   53. Wojerowske swjedźenske dny hudźby

  10:00 Krabatowy swjedźeń na Budyskim hrodźe

  11:00 Předstajenje Praskeje dźiwadłoweje skupiny Kome­dianća „Sym Krabat“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  11:00 Wulki nalětni swjedźeń we Wochožanskim parku błudźenkow

Protyka (06.04.18)

pjatk, 06. apryla 2018 spisane wot:

Pjatk 6.4. 19:00 Wobydlerska rozmołwa ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom a ze Zho­rjelskim krajnym radu Berndom Langu w Nišćanskim wobydlerskim domje

  21:00 Koncert regionalnych kapałow w Zhorjelskim hosćen­cu „Šleske wrota“

Sobotu 7.4. 8:00 Nalětnje rjedźenje w Njeswačidle

  9:00 Historiski ćah Šwedow anno 1639 z Kamjenca do Nu­knicy

  10:00 Wotewrjenje sezony Kulowskich bikerow w Dubrjenku

  13:30 Pućowanje ze zelowědnym pedagogu Thomasom Noackom w Miłoćicach

  15:00 Měšćanske wodźenje po Biskopicach

  16:00 Němsko-pólsko rejwanske předstajenje w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Folklorny program Serbskeho ludoweho ansambla „Moja reja“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Inscenacija NSLDź „Paradiz w dobrej stwě“ na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:00 Kuzłarska show we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Njedźelu 8.4. 9:00 Firmowanje w Kulowje

  10:00 Archeologiske wodźenje po Wotrowskim hrodźišću

  14:00 Dźakny nyšpor z dujerjemi a dalšimi hudźbnikami w Chróšćanskej cyrkwi

  14:30 Nalětni koncert Židźinskeho chóra w Trjebinskim towarstwowym domje

Protyka (29.03.18)

štwórtk, 29. měrca 2018 spisane wot:

Štwórtk 29.3. do 1.4.   Zhromadne jutrowne dny w Smochčanskim Domje­ biskopa Bena

  19:30 5. filharmoniski koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju w Budyskim NSLDź

Pjatk 30.3. do 2.4.  Wiki a debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

   Jutry w Patokec bróžni na Horach (wšědnje wot 10 do 17 hodź.)

  10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Jutrowne wiki w Zabrodskim muzeju

  13:30 Tradicionalny křižowy puć w Zhorjelcu ze šěsć stacijemi wot Pětroweje cyrkwje

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Kamjenskim Muzeju­ zapadneje Łužicy

  16:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca w Dešnjanskej cyrkwi

Sobotu 31.3.   ćicha sobota

  9:00 Nalětnje wiki na Budyskim Hłownym torhošću

  10:00 Křižer Bjarnat Cyž wotmołwja na prašenja hosći w Budyskej SKI

  10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

  10:00 Tradicionalne „Jutrowne třělenje“ w Kumwałdźe

  11:00 Jutry w muzeju pod hołym njebjom na Lědach

  15:00 Jutrowne wjeselo za dźěći z Pampuchowym dźiwadłom w Slepjanskim SKC

  15:00 Program k jutram z chórom Budyšin w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Folklorny program Serbskeho ludoweho ansambla „Moja reja!“ na žurli SLA

Protyka (23.03.18)

pjatk, 23. měrca 2018 spisane wot:

Pjatk 23. do 25.3.   Jutrowne wiki w Choćebuzu

  19:30 Předstajenje inscenacije NSLDź „Muzej Němcow“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe (posledni raz)

  20:00 Open Stage – BEAT 2018 Warm Up w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 24.3. 9:30 Regionalna konferenca krajneho zwjazka Sakskeho domizniskeho škita w Njebjelčicach

  10:00 25. jutrowne wiki we wjesnym hotelu Nowa Łuka (hač do 17 hodź., tohorunja 25.3.)

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Jutrowne paslenske popołdnjo na Dołhoboršćanskej přiroškitnej staciji

Njedźelu 25.3.   23. jutrowne wiki w Brězowce

  10:00 Hornčerske wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje (do 17 hodź)

  10:00 Dźeń wotewrjenych rěčnych zawěrow w Sakskej k swětowemu dnjej wody – Budyski spjaty jězor

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwa- dle na hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  14:00 Nalětni swjedźeń – nakupowanska njedźela w Kamjenskim nutřkownym měsće

  15:00 Wotewrjenje 1. małeje galerije seniorow Budyskeho wokrjesa na Njeswačanskim hrodźe

  15:00 Podijowa diskusija k 20lětnemu wobstaću Budyskeho kluba k zachowanju rěče w Dźiwadle na hrodźe

Protyka (16.03.18)

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Pjatk 16.3. 19:00 Přednošk Christiny Smolineje w Nowosličanskim kulturnym domje wo Malawiju

  20:00 Přednošk Křesćana Bejmaka a Michała Wowčerja „Z wočinjenymaj wočomaj po Europje“ w Smječkečanskim towarstwowym domje

Sobotu 17.3. 9:00 Praktiski seminar w Stróžanskim Domje tysac hatow wo šćěpjenju sadowcow

  9:30 Wysokošulske wiki w powołanskoinformaciskim centrumje Budyskeje agentury za dźěło

  10:00 Jutrowne wiki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  13:00 Wóskowanje jutrownych jejkow z Marju Šefrichowej w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  14:30 Kickerowy turněr we Wotrowje

  16:00 Koncert SLA „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ we Wětošowskej Serbsko-němskej dwójnej cyrkwi

  16:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Njeswačidło 1933 do 1945“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  18:00 Swjedźeń k 20lětnemu wobstaću Bukečanskeho kulturneho spěchowanskeho towarstwa we Wjesnej hospodźe

  18:30 Wotewrjenje wustajeńcy wo Elsy Brandström w Smječkečanskim farskim domje

Protyka (09.03.18)

pjatk, 09. měrca 2018 spisane wot:

Pjatk 9.3. 19:30 Literarno-hudźbny program Serbskeho ludoweho ansambla w Budyskej Röhrscheidtowej bašće „Moja­ archa Horni Hajnk“ z tekstami Jurja Brězana

Sobotu 10. a 11.3.

 10:00 24. Wojerowske jutrowne wiki we Łužiskej hali (tohorunja njedźelu wot 10 hodź.)

  11:00 Dźeń wotewrjenych duri we wjesnym šulskim domje­ w Bórku

  12:00 Zapust w Nowej Wsy

  13:00 Zapust w Radušu

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domi­zniskim muzeju

  15:00 Přednošk w Muzeju Budyšin wo 2 500 družinach mjetelčkow

  16:00 Kino w Budyskim Serbskim muzeju „Die rote Zora“­

  19:00 Wječork z irskej folkloru w Hodźijskim towarstwowym domje

  19:00 Hłowna zhromadźizna Njeswačanskeho kulturneho a domizniskeho towarstwa na žurli wjesneho hosćenca

Njedźelu 11.3. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowku

  11:00 Wuměłcy wustupuja w Budyskim Dźiwadle na hrod­źe na beneficnym programje za Małowjelkowski sawrierowy park

  13:00 Zapust w Turnowje

  15:00 8. swójbna schadźowanka w Chróšćanskej „Jednoće“

  15:00 Irska hudźba a reje live na žurli Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje (tež w 19.30 hodź.)

  16:00 Předstajenje NSLDź „Ferkel, hunčo a prosetko“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe  

Protyka (02.03.18)

pjatk, 02. měrca 2018 spisane wot:

Pjatk 2. do 4.3.  Kubłanske dny dekanatneje młodźiny w Schmiedebergu

  19:00 Kartyplacanje (dwójna hłójčka) w Nowosličanskim kulturnym domje

Sobotu 3.3. 10:00 19. jutrowne wiki w Lubnjowskim Błótowskim muzeju

  13:00 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Dźěłarnička serbskich Bjesadow na Horach

  15:00 Dźeń wotewrjenych duri Serbskeho kulturneho archiwa a Serbskeje centralneje biblioteki w Budyskim Serbskim instituće

  18:00 24. zarjadowanje „nałožki-drasta-tradicije – Slepjanski kwas“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  19:30 Předstajenje inscenacije „Paradiz w dobrej stwě“

na hłownym jewišću NSLDź w Budyšinje

  19:30 Komorny koncert ze skupinu Quadro Nuevo Flying Carpet w Budyskim Serbskim muzeju

  19:45 Přednošk „Putnikowanje po Francoskej“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 4.3. 13:00 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Wotewrjenje jutrowneje wustajeńcy Marity Pesenecker „Volkskunst zu Ostern – ludowe wuměłstwo na jutro“ w Slepjanskim SKC

Protyka (23.02.18)

pjatk, 23. februara 2018 spisane wot:

Pjatk 23.2. 18:30 4. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w internaće Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu

  20:00 Zapust w Radowizy

Sobotu 24.2. 10:00 27. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje (tohorunja 25.2. wot 10 hodź.)

  16:00 Dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:45 Diapřednošk Pětra Raba „Po puću w Brazilskej“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 25.2. 10:00 218. politiske rańše piwko w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  15:00 Zjawne wodźenje po Krabatowej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Poslednje zjawne wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Žida, somot a ćeńki cworn – Hornjołužiska drasta 19. lětstotka“ w Muzeju Budyšin

  16:00 Poswjećenje zwona na Konječanskej kapałce

  16:00 Prapremjera inscenacije za dźěći „ABC“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  17:00 Předstajenje inscenacije „Paradiz w dobrej stwě“ na hłownym jewišću NSLDź w Budyšinje

Póndźelu 26.2. 13:30 Darjenje kreje na Kulowskim Starym dwórnišću

  19:30 Póstny seminar w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Wutoru 27.2. 10:00 Předstajenje inscenacije NSLDź za dźěći „ABC“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Protyka (16.02.18)

pjatk, 16. februara 2018 spisane wot:

Pjatk 16.2. 19:00 „Zymske hwězdy nad Budyšinom“ – zetkanje w Budyskej hwězdarni

Sobotu 17. do 19.2.  185. młodźinski zapust w Hochozy

  10:00 Dźěłarnička z Reginu Herrmann k zhotowjenju ručnych klankow w Budyskim Serbskim muzeju

  12:00 Zapust w Drjejcach

  12:30 Zapust w Popojcach

  13:00 Zapust w Njabožkojcach

  14:00 Zapust w Nowej Niwje

  16:00 Dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:30 Premjera inscenacije „Paradiz w dobrej stwě“ na hłownym jewišću NSLDź w Budyšinje

  19:45 Diapřednošk „Putnikować po Španiskej“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 18.2. 10:00 Wiki „Swjećić w regionje“ na žurli Wojerowskeje lutowarnje

  10:00 Serbsko-němske kemše we Wjerbnje

  10:30 Wodźenje k ličenskej technice we Wojerowskim Zusowym muzeju

  11:00 Njedźela za cyłu swójbu w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  12:00 Zapust w Škodowje

  13:00 Zapust w Žylowje a Hochozy

  14:00 Zapust w Gołbinje

  14:00 9. symjenjowa burswa w Chrjebi-Nowej Wsy

  16:00 Předstajenje komedije „Kurowa klinika ‚Wjesoła mysl‘“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow­Konjecy pola Bizoldec w Haslowje

  18:00 Pasionski nyšpor w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi – na pišćelach hraje Fabian Kiupel

nawěšk

nowostki LND