Protyka (19.10.18)

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Pjatk 19. do 21.10.   Najwjetša přehladka orchidejow wuchodneje Sakske­je w Lubijskim zarjadowanskim parku

   Nazymski jěchanski a skakanski turněr w Jěžowje

Sobotu 20. a 21.10.   Z Bodom w Małowjelkowskim prazwěrjencu nazy­mu swjećić (wot 9 do 18 hodź.)

   Kreatiwna dźěłarnička „Trojozynk“ we Wojerowskim hrodźe

Sobotu 20.10. 9:00 Wułójenje rybow z wulkeho Ballackec hata w Złyči­nje

  9:00 Rybarski swjedźeń w Chrjebi-Nowej Wsy (Kreba­Neu­dorf) při Čornej truze (Schwarze Lache)

  9:00 Wobswětowy dźeń při Budyskim spjatym jězoru

  13:30 Magacin Łužyca w telewiziji RBB

  14:00 Pućowanje do hribow – na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  15:00 Wodźenje po Biskopicach; zetkanje při mediawěži

  16:00 Lětny koncert z Orchestrom łužiskeje brunicy we Wo­jerowskej Łužiskej hali

  19:00 Wulki hrodowy bal a wotewrjenje swjedźenskeje žurle na Mortkowskej Jabubecec twjerdźiznje

  19:30 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 „Smochčanske jewišćo“ z duwom acuerdo w Domje biskopa Bena

Njedźelu 21.10.   Kermuše we Wotrowje, Pančicach-Kukowje, Šěracho­wje, Korzymju, Chróstawje, Wjelećinje, Chwaćicach, Sprjejcach, Njeswačidle a Łupoji

Protyka (12.10.18)

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

Pjatk 12. do 14.10.   Seminar „Hdyž budźak hižo njeklinka“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

   Sadowe dny w Budyskej Sämannec štomowni

   Serbski ewangelski kónc tydźenja w Hainewaldźe

Pjatk 12.10. 19:00 Wobdźiwanje nazymskeho hwězdnišća w Budyskim šulskim planetariju

Sobotu 13.10. 10:00 Srjedźowěkowski nazymski swjedźeń w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

  10:00 Rybarski swjedźeń při Klětnjanskim Maksimilianowym haće

  10:00 Swjedźeń z tradicionalnym wułójenjom rybow ze stareho hata we Wysokej pola Wóslinka

  10:00 Kermušne wiki a domchowanka w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće

  21:00 DSF-party w Konjecach

Njedźelu 14.10.   Kulowska a Hornjowujězdźanska kermuša

  10:00 Tradicionalny nazymski swjedźeń na Holešowskim rybarskim dworje

  10:00 Kermušne wiki z přehladku jabłukowych družin w Slepjanskim SKC

  12:00 Wulke wułójenje rybow w Lubinje a na Lědach

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy z mólbami a dalšimi wuměłskimi twórbami Jutty Mirtschin w foyeru NSLDź

  15:00 Zakónčace wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Dźěl wote mnje – Skulptury a klanki Reginy Herrmann“ w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (05.10.18)

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Pjatk 5. do 7.10.   Twarske wiki w Lubijskim zarjadowanskim parku

Pjatk 5.10. 19:00 Swjedźeń k dźesaćlětnemu wobstaću Budyskeho tachantskeho wobchoda

Sobotu 6. a 7.10.   Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 6.10. 6:00 Safari po biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty – zetkanje w Stróžanskim Domje tysac­ hatow

  10:00 Swjedźeń wułójenja rybow na Radworskej kupje

  10:30 Přednošk a ekskursija „Na slědach wjelka“ na Rěči­čanskim Erlichtec dworje

  14:00 Akciski dźeń „jabłuko“ w Stróžanskim Domje tysac­ hatow

  14:00 Zelowe wodźenje po Miłočanskej skale

  18:00 Nóc kreatiwnych hłójčkow w Choćebuzu

  19:30 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ w Ra­dwor­­skim hosćencu „Meja“

Njedźelu 7.10.   Budestečanska kermuša

  13:00 Nazymski swjedźeń na Budyskim Hłownym torho­šću a na Bohatej hasy

  14:30 Nazymski swjedźeń Domowiny z koncertom we Wo­jerowskim wobydlerskim centrumje

  15:00 Rozmołwa z Iris Brankačkowej w Muzeju Budyšin

  15:30 Nazymski koncert Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny a folklorneje skupiny Sprjewjan we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska 1 (do toho kofej)

Protyka (28.09.18)

pjatk, 28. septembera 2018 spisane wot:

Pjatk 28.9. do 30.9.  Swjedźeń Kulowskeje piwarnje

Pjatk 28.9. 19:30 Premjera němskorěčneje inscenacije „Wopyt stareje­ damy“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 29. a 30.9.  Dworowy swjedźeń w Njeswačanskim „Knjejskim hosćencu“

Sobotu 29.9. 9:00  Centralny wólbny wjeršk Serbskeho sejma z dźěłar­ničku, mjezsobnej wuměnu a party w Njebjelčanskej Bjesadźe

  10:00 Comicowa dźěłarnička ze Šćěpanom Hanušom w Hornim Hajnku

  10:00 Zetkanje za mobilizaciju serbskeho žiwjenja w narań­šich kónčinach; w Budyskej Röhrscheidtowej bašće

  10:00 Přirodowy a rybarski swjedźeń na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  18:00 Předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla Naša­ Hanka w wěncu steji na žurli SLA

Njedźelu 30.9. 9:30 Domizniski swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku, započatk z dwurěčnej Božej słužbu

  14:00 Nyšpor domchowanki z požohnowanjom ko­nja­cych­ zapřahow w Chrósćicach

  13:30 Finalne běhi němskich dumperowych mišterstwow w Hórkach

  17:00 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ w Sulšečanskim kulturnym domje

Póndźelu 1.10. 10:00 Konferenca Europskeho socialneho fondsa (ESF) we Wojerowskej Łužiskej hali

Protyka (21.09.18)

pjatk, 21. septembera 2018 spisane wot:

Pjatk 21.9. 19:00 Přepodaće Zejlerjoweho myta w Kamjenskej klóšterskej cyrkwi

  20:00 Čitanska turneja LND: Knižna premjera antologije Róžeńčan kružka pisacych „Zornjatka na puću“ w gmejnskim zarjedźe

  20:00 Předstajenje noweje CDje „Die Hoyerswerdaer Platte“ we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska

Sobotu 22.9. 9:00 Fachowa konferenca Serbskeho šulskeho towarstwa w Budyskim Serbskim domje

  9:00 Kubłanska jězba Domowinskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ do Wojerec

  9:00 Pjenježna bursa numismatikarjow w foyeru Wojerowskeje Łužiskeje hale

  9:00 Kolesowanje do kraja tysac hatow ze Stróžanskeho Domu tysac hatow

  10:00 Sadźenje rostlin družiny miscanthus při Miłočanskej skale

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri Wojerowskeje powołanskeje wohnjoweje wobory w Kinajchće

  10:00 Zahajenje Łužiskich rybowych tydźenjow a karpoweje sezony w Rakecach

  10:00 Dworowy swjedźeń w Brětni/Michałkach

  11:00 Dožiwjenski camp při Němskopazličanskim wulkohaće

  12:00 Wulět motorskich ze zbrašenymi z klóštra Marijineje hwězdy

  14:00 Superkokot w Běłej Górje

  14:00 18. běh kołowokoło Butroweje hory (zetkanje při hosćencu)

Protyka (14.09.18)

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:

Pjatk 14. do 16.9.   Wjesny swjedźeń we Wotrowje

   41. błótowski swjedźeń w Lubinje

   Oldtimerowy swjedźeń w Załomju

   Kónc tydźenja za žarowace swójby w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Pjatk 14.9. 14:00 Wulět do wjelčeho regiona – zetkanje we wjelčej bróžni na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  18:30 Wohnjowoborne wubědźowanja na teritoriju zarjad­niskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe we Wotrowje

  19:00 Molerka Wiebke Herrmann z Drježdźan wotewrje we Wojerowskim wobydlerskim centrumje nowu wustajeńcu swojich wobrazow

  19:00 Perspektiwy strowotniskeho zastaranja – informaciske zarjadowanje w Kamjenskej měšćanskej dźěłarni na Hasy Rosy Luxemburg 13

  20:00 Kabaret „Mjez seksom a 60“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Kabaretny wječor „Kak móža poprjančki žiwjenje wuchować“ z dr. Carstenom Lekutatom w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 15. a 16.9.   25. jěchanski a skakanski turněr w Hórkach

   Dźeń młodźiny biskopstwa Drježdźany-Mišno we Wechselburgu

   Nazymske wiki we Łazu

   Płachtakowanski camp za dźěći a młodostnych při Bjerwałdskim jězoru

Sobotu 15.9.   Hłowna zhromadźizna Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk

Protyka (07.09.18)

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Pjatk 7. do 9.9.   Babylěćo w Ralbicach

   Lubijski měšćanski swjedźeń

   Wjesny swjedźeń w Nadróznej Hrabowce

   Brězowske zetkanje traktorow

Pjatk 7.9.   Wojerowska ludowa uniwersita swjeći 70lětne wobstaće

  16:00 Wotewrjenje noweho hrajkanišća při Chróšćanskej šuli

  19:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Ralbicach

  19:00 Koncert „Moja archa Horni Hajnk“ na dworje biosfero­weho rezerwata w Stróži

  19:30 Předstajenje musicala „Zorro“ na Mortkowskej Jakub­ecec twjerdźiznje

  20:00 Žonjace stawiznički z Marion Brasch w Mało­wjelkowskich sotrownjach

Sobotu 8.9.   Wubědźowanje dumperowcow wo němske mišter­stwa w Drjowku

   Wubědźowanje wohnjowych woborow wo „Čornico­wy pokal“ w Stróži pola Rakec

Protyka (31.08.18)

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 31.8. do 2.9.   Kubłanska jězba Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“­ do pólskeho Namysłowa

   Staroměšćanski festiwal „Woda, wuměłstwo, swětło“ w Budyšinje

   Wjesny swjedźeń w Bórku pola Wojerec

Pjatk 31.8.   Zakónčenje sezony w Rychwałdskej kupjeli

  18:00 Wotewrjenje wopomnjenskeje stwy Jana Kiliana na Wukrančanskej farje

  19:30 Budyska nóc poezije we wobłuku staroměšćanskeho festiwala na wosom wěžach města

Sobotu 1. a 2.9.   Muzejowy swjedźeń z wustajeńcu modelowych železnicow w Běłowodźanskim Muzeju lěsneje železnicy

   13. studnjowy swjedźeń w Drjowku

   24. jabłukowy swjedźeń w Gubinje

Sobotu 1.9. 9:00 Pućowanje po raju mórskeho worjoła – zetkanje na Mikowskim sportnišću

  11:00 Wosebite wodźenja po přehladkach Budyskeho Serbskeho muzeja (tež 15 a 17 hodź.)

  12:00 Třělcowske kemše ze swjedźenskim ćahom składnost­nje 750. měšćanskeho jubileja Wojerec w Janskej cyrkwi

  15:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Iris Brankačkowa – Wo prěčenju rěkow. Molerstwo a twór­by­ na papjerje“ w Muzeju Budyšin

  17:30 „Yoga zboža“ w Małowjelkowskich sotrownjach

Protyka (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 24. do 26.8.   Nukstock-openair při Nukničanskej skale

   Domizniski swjedźeń 770 lět Halštrow

   Sportowy a swójbny swjedźeń w Bukecach

   Njeswačidło swjeći 750. róčnicu prěnjeho naspomnjenja sydlišća

   Wjesny swjedźeń w Komorowje pola Rakec

Pjatk 24.8. 18:30 Wubědźowanje wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pěskecach

  19:00 „Beach and Sound“ – přiwzaće młodźiny na Kulowskim Starym dwórnišću

  19:00 Piwarski swjedźeń w Budyskej Sprjewinej pensiji

  20:00 Přednošk w Małowjelkowskich sotrownjach wo mi­sionarje Samuelu Kleinschmidće

Sobotu 25. a 26.8.   Dźeń Braniborskeje we Wittenberge ze serbskim wobdźělenjom

   30. triatlon při Třižonjanskim jězoru we Łazu

   Dźeń wotewrjenych duri Kulowskeje wohnjoweje wobory

   23. mjezynarodne hornjołužiske lenowe dny na Ram­nowskim baroknym hrodźe

Sobotu 25.8. 9:00 Turněr „železnych“ – koparjow w Hlinowčanskim sportowym centrumje

  10:00 „Digitalny labor přichoda“ w Hórnikečanskej Energijowej fabrice (do 16 hodź.)

  13:30 Interaktiwna bajka za dźěći „Překlepana liška“ Serbskeho ludoweho ansambla w Njeswačanskim hrodowym parku

Protyka (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 17. do 23.8.   Kamjenska Boršć

Pjatk 17. do 19.8.   22. dźeń konja na jěchanišću w Dalicach (Dahlowitz)

Pjatk 17.8. 19:00 Koncert „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ SLA w Ochranowskej cyrkwi

  19:00 „Domizniski dźeń z Katrin Göring-Eckardt“ w Budy­skej Garbarskej bašće

Sobotu 18. a 19.8.   2. błótowski festiwal chłóšćenja „Twaroh & lany wolij“ w Bórkowskim kurowym a bajowym parku

Sobotu 18.8. 13:00 Lětni swjedźeń w Zarěču

  13:00 Pućowanje a dworowy swjedźeń we Wuježku

  15:00 Koncert ze serbskej hudźbu Caroliny Eyckec a Susan­ny Stock we wobłuku festiwala zwjazka šesći­městow na Hrodźišćanskim hrodźe

  17:00 Ewangelska nutrnosć na Pawlikec statoku we Wujež­ku

  18:00 Lětni nócny bal k Dnjej Hornjeje Łužicy na starym wohnjowobornym arealu we Wulkej Dubrawje

  19:00 Dworowe dźiwadło „Das Schwiegermonster“ na Ći­šćanskim statoku

  19:30 Koncert z komponistom Ludgerom Kistersom, spěwarku Evu Vodičkovej a kapału Postmodern Orchestra we wobłuku festiwala zwjazka šesći­městow w Budyskim wopomnišću Budyšin II

Njedźelu 19.8. 9:30 Domiznowědne pućowanje po hornjołužiskej hatnej krajinje wokoło Rakec – start před hosćencom w Kačej Korčmje

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND