Protyka (01.09.17)

pjatk, 01. septembera 2017 spisane wot:

Pjatk 1. do 3.9.  Dźeń Saksow w Lubiju

   Seminar w Smochčanskim Domje biskopa Bena k spiritualiće a kreatiwnosći

 3. do 10.9.   3. fotowy festiwal w Zhorjelcu

Sobotu 2. a 3.9.  Wiki wuměłskeho rjemjesła w Njeswačanskim hrodowym parku

   12. studnjowy swjedźeń w Drjowku

  14:00 Wubědźowanje wo drjewopušćerski pokal na Łazowskim sportnišću

  18:00 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 40lět­neho wobstaća lajskeje dźiwadłoweje skupiny Chrósćicy w tamnišej „Jednoće“

  19:00 Finisaža Mjezynarodneje wuměłskeje dźěłarnički při Miłočanskej skale

Njedźelu 3.9.  Wulět dekanatneje młodźiny

  10:00 Historiske wodźenje (kóždu prěnju njedźelu měsaca) po Wojerecach – zetkanje při hrodźe

  10:00 3. blackbird-run w Hózku

  10:00 Dźeń wotewrjeneje zahrody w Budyskim wokrjesu

  10:00 Zakónčacy swjedźeń Mjezynarodneje wuměłskeje dźěłarnički při Miłočanskej skale

  12:00 Serbski muski chór Delany wustupi we wobłuku Dnja Saksow w Lubiju na jewišću krajneho sejma

  13:00 Dźeń wotewrjeneje zornowcoweje wsy w Zemicach-Tumicach

  14:00 Łapanje kokota w Žylowje, Depsku a Turnowje

  15:00 Rejwanski čaj z DJjom Thomasom Jordanom w Małowjelkowskej sotrowni

Protyka (25.08.17)

pjatk, 25. awgusta 2017 spisane wot:

Pjatk 25. a 26.8.  Summer-ending-openair we Wotrowje

 25. do 27.8.  Nukstock w Nuknicy

   Swjedźeń pod Budyskej Starej wodarnju

  18:30 Wubědźowanje wohnjowych woborow we Wotrowje

  19:30 Serbski ludowy ansambl předstaji program „Wobkuzłaca klasika“ na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

Sobotu 26. a 27.8.  25. domizniski a drastowy swjedźeń w Bórkowach

   22. mjezynarodne hornjołužiske lenowe dny w Ramnowje

  8:30 Domizniske wiki w Lubnjowje

  15:00 Swjedźeń při pjecy w Njebjelčicach

Njedźelu 27.8. 9:30 Němsko-serbske kemše a hudźbne dopołdnjo z čěskej skupinu Lidová muzika z Chrástu na Trjebin­skim Šusterec statoku

  11:00 Holanski swjedźeń we Wochožanskim parku błudźen­kow

  15:00 Swójbne popołdnjo a finisaža wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ z literarno-hudźbnym programom z basnicu Měranu Cušcynej a chórom Budyšin w Budyskim Serbskim muzeju

Póndźelu 28.8. 17:00 Beachvolleyballowy turněr wo pokal Radija Satkula w Miłočanskej Bobkec jěchanskej hali

Wutoru 29.8. 19:00 Přednošk Budyskeho kluba wuchowarjow rěče „Słowjanskosć w němskim słowoskładźe“ w rumnosćach towarstwa Swětłownja Majak na Budyskej Nagelowej

Protyka (18.08.17)

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Pjatk 18. do 24.8.  Kamjenska Boršć

 18. a 19.8.  Sympozij a muzejowy swjedźeń składnostnje 60lětneho wobstaća Muzeja pod hołym njebjom na Lědach

  15:00 Dźěłarnička „Šiće po přikładźe serbskeje drasty“ za młodostnych ze Steffi Hanušowej w Ralbičanskej šuli

  18:30 Wubědźowanje wohnjowych woborow w Pěskecach

Sobotu 19. a 20.8.  41. swjedźenske hry w Brětni-Michałkach

   Festiwal „Twaroh a lany wolij“ z rjemjeslniskimi pokazkami a serbskej kulturu w Bórkowach

  10:00 Přistawowy dźeń w Złym Komorowje

  10:00 Předstajenje nałožka jutrowneho třělenja w Berthelsdorfje

  14:00 Koncert młodźinskeho dujerskeho orchestra z pólskeje Leśnicy we Wochožanskim parku błudźenkow

  14:00 7. tomatowy dźeń w Stróžanskim biosferowym rezerwaće

  14:00 Łapanje kokota w Janšojcach, Strobicach a Hochozy

  15:00 Zabiwanje kokota w Smogorjowje

  21:00 Wječorna hudźba w Budyskej tachantskej cyrkwi – Serbski ludowy ansambl předstaji program „Wobkuzłaca klasika“

Njedźelu 20.8. 9:30 Domiznowědne pućowanje po Stróži pola Rakec

  10:00 Janšojski dujerski swjedźeń

  10:00 Přehladka póstowych kartow a zhromadne pječenje w Kotmarječanskim młynje

Protyka (11.08.17)

pjatk, 11. awgusta 2017 spisane wot:

Pjatk 11. do 13.8.  Wjesny swjedźeń w Róžeńće

   Budyske lětanske dny

   Domizniski swjedźeń w Grodku

   Najwjetša přehladka historiskich traktorow Łužicy w Koblicach při Hórnikečanskim jězoru

  18:00 Čitanje we wobłuku Mjezynarodneho dnja serbskeje poezije na Wojerowskim hrodźe

Sobotu 12. a 13.8.  19. błótowski kórkowy dźeń w Gólišynje

   Hornčerske wiki w Hózku

  10:00 Konstituowace posedźenje serbskeje młodźinskeje přirady w Budyskim Serbskim domje

  10:00 3. łužiska bursa mineralijow w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  10:30 Přednošk „Na slědach wjelkow“ we wjelčim muzeju na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  11:00 Koparski turněr Viktorije Worklecy za wólno­časne koparske mustwa w Jaseńcy

  13:00 Swójbne pućowanje a dworowy swjedźeń Serbskeho ewangelskeho towarstwa we Wuježku pod Čornobohom

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri Wojerowskeje hudźb­neje šule

  18:00 Lětni koncert chóra Meja při Radworskej Starej cyrkwičce

  19:30 3. filmowa nóc Kamjenskeje župy při Hórčanskim sportnišću

Njedźelu 13. do 20.8.  Kolesowarsko-putniski tydźeń w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  10:00 Sportowy swjedźeń při Hnašečansko-Dobrušanskim sportnišću

Protyka (04.08.17)

pjatk, 04. awgusta 2017 spisane wot:

Pjatk 4. do 6.8.  Festiwal při Kulowskim měšćanskim haće

Sobotu 5. a 6.8.  Bodo pyta w Małowjelkowskim prazwěrjencu najwjetšu cokorowu titu

  10:00 Nautic-cup při Bjerwałdskim jězoru

  14:00 Łapanje kokota w Běłej Górje a Turjeju

  17:00 Koncert „Pišćele w pjećich“ w Kamjenskej kló­šterskej cyrkwi

  18:00 7. dołha nóc wuměłskich a rjemjeslniskich sta­tokow w Bórkowach

  19:30 Chórowy koncert w cyrkwi Smochčanskeho Domu­ biskopa Bena

  20:00 Koncert z Michu Winklerom a přećelemi w Małowjelkowskej sotrowni

Njedźelu 6. do 11.8.  Witaj-camp w Jarješku

  10:00 Historiske wodźenje po Wojerecach

  10:00 Měšćanske wodźenje po Złym Komorowje – zetkanje při turistiskej informaciji

  10:00 Přednošk „Eksperiment jantar“ w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:00 Łapanje kokota w Žylowje

  14:00 Jěchanje wo wosušk w Nowej Niwje

  14:00 Lětni koncert w Małowjelkowskej sotrowni

  17:00 Přijězd nowačkow do Budyskeho internata Serbskeho gymnazija

Póndźelu 7. do 11.8.  Mjezynarodny kongres k reformaciji ze serbskim podźělom we Wittenbergu

Wutoru 8.8. 18:00 Wuradźowanje iniciatiwneje skupiny Serbski sejm w Njebjelčicach

Protyka (28.07.17)

pjatk, 28. julija 2017 spisane wot:

Pjatk 28. do 30.7.  Wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach

   Wjesny swjedźeń w Koćinje

   60lětne wobstaće Smjerdźečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory

   Jěchanski a skakanski turněr w Bošecach

  18:00  Wotewrjenje wustajeńcy Manuele Mohr „Moje prěnje kročele“ z Běłeje Wody w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  19:30 Swójbna ekskursija „Njetopyrje – hońtwjerjo nocy­“ Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy

Sobotu 29. do 30.7.  „Lolek a Bolek“ – sportowy swjedźeń při Brězowskim jězoru

 29.7. do 6.8.  Chórowy a instrumentalny tydźeń z Wernerom J. Patzeltom w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  13:00 Předstajenje kónčnych dźěłow blidarskich wučomnikow w Kamjenskej Ewag

  14:00 Łapanje kokota w Barbuce

  17:00 Wječor bajowych postawow w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  19:00 Koncert „Rockowe legendy“ na Kamjenskej Pastwi­nej horje

  19:00 Nóc musicalow na Grodkowskim jewišću pod hołym­ njebjom

  20:00 Kulturne lěćo w Małowjelkowskej sotrowni

  21:00 Beachparty při Brězowskim jězoru

Njedźelu 30.7. 9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnu

  10:00 Dźěćacy swjedźeń na Łazowskej kartowej čarje

  10:00 Dźěćacy swjedźeń na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

Protyka (21.07.17)

pjatk, 21. julija 2017 spisane wot:

Pjatk 21. do 23.7.  Gig-festiwal w Róžeńće

   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach  

Sobotu 22. a 23.7.  Dworowy swjedźeń w Halštrowskej Hollandec hornčerni

   Neptunowy swjedźeń w Nižej Wsy

 22. do 30.7.  Prózdninske lěhwo SŠT we Wodowych Hendrichecach

  9:00 Kak nawuknu z kosu syc – seminar w Dołhoboršćanskej přirodoškitnej staciji

  10:00 1. wiki jězoriny w Kóšynskej jězorinowej hali

  17:00 Počesćenje Jurja Chěžki składnostnje 100. po­smjertnych narodnin při jeho ródnym domje w Hórkach

  19:00 Nóc tysac swěčkow w Pančičansko-Kukowskim klóštrje Marijinej hwězdźe

  19:00 Serbske bajowe čołmikowanje w Bórkowach (start: na Zelenym róžku w Kuparskich Bórkowach)

  20:00 Ruska čołmikowanska nóc w Lubnjowje

Njedźelu 23. do 28.7.  Putnikowanje do Krupki

  10:00 Wodźenje po wustajeńcy jantarow w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:30 Serbski koparski supercup składnostnje 60lětneho wobstaća SJ Njebjelčicy

  15:00 Němskorěčne wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w Budyskim Serbskim muzeju

Póndźelu 24.7. 14:00 Filmowy projekt „3eck Soccer“ na Budyskich Žitnych wikach

Protyka (14.07.17)

pjatk, 14. julija 2017 spisane wot:

Pjatk 14. a 15.7.  Kulow-cup w Kulowje

 14. do 16.7.  Wjesny swjedźeń w Smječkecach

   Neptunowy swjedźeń w Brězowce

   Rakečanski sportowy swjedźeń

  19:00 Serbska reja – dźěłarnička w Lipsku

  21:30 Błótowske filmowe dny w Slopišćach (Schlepzig)

Sobotu 15.7. 9:00 Dyrdomdej „Bodo zetka wohnjowu woboru“ w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  10:00 Nicole Peto předstaji kolekciju swojich klankow w Nowym Měsće

  10:00 Mirakulum – Lětnja detektiwiska hra w elementariju Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy

  17:00 Koncert „Pišćele w pjećich“ w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  19:30 Koncert z Michaelom Patrickom Kellyjom na Grod­kowskim jewišću pod hołym njebjom

Njedźelu 16.7. 9:00 Dyrdomdej „Bodo zetka wohnjowu woboru“ w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  10:00 Mirakulum – Lětnja detektiwiska hra w elementariju Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy

Póndźelu 17. do 20.7.  Prózdninske dny dekanatneho dušepastyrstwa za 6. do 8. lětnik w Rosenthalu-Bielatalu

  19:00 Koncert młodźinskeho dujerskeho orchestera z juhomadźarskeho Bonyháda na Radworskim sportnišću

Wutoru 18.7. 13:00 Dźěćaca dožiwjenska tura – ekskursija po Biskopičanskim zwěrjencu

Protyka (07.07.17)

pjatk, 07. julija 2017 spisane wot:

Pjatk 7. do 9.7.  17. mjezynarodna folklorna lawina we wokrjesu Sprjewja-Nysa

  19:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow w Róžeńće

  19:30 Koncert „Bach a Baltikum“ w Budyskej tachantskej cyrkwi

Sobotu 8. a 9.7.  16. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach

  9:00 Čaporowe wiki při Wojerowskim gondlowanskim haće (tohorunja 9.7. wot 9 hodź.)

  19:00 Lětni openair ze skupinu Nordstern na Kulowskim torhošću

  19:30 Koncert z Bonnie Tyler na Kamjenskej Pastwinej horje

  20:00 Kulturne lěćo w Małowjelkowskej sotrowni

Njedźelu 9. do 15.7.  Tydźeń młodźinskich dźěłarničkow w Njebjelčicach

  13:30 Serbska a delnjoserbska koparska wubranka hrajetej we wobłuku Dešnjanskeho wjesneho swjedźenja přećiwo sebi

  14:00 Indiska hudźba w Małowjelkowskej sotrowni

  14:00 Nadróžny dźiwadłowy swjedźeń we Wojerecach

  15:00 Straußowy a serenadowy koncert SLA na hrodźe w Žornosykach

Póndźelu 10. do 16.7.  Swójbne kubłanje pod hesłom „Zemja, woheń, woda a powětr – po puću w štyrjoch elementach“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Wutoru 11.7. 9:30 Talentowa show dźěći we Wojerowskim młodźinskim domje „Ossi“

Protyka (30.06.17)

pjatk, 30. junija 2017 spisane wot:

Pjatk 30.6. do 2.7.  Wjesny swjedźeń w Nowej Wjesce

   Konferenca Ewangelskeje akademije Mišno „Wot Błótow k Łužiskim horam – serbske zetkawanja“ w klóštrje Marijinym dole we Wostrowcu

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Joachima Bethmanna w Biskopičanskej galeriji Carla Lohsy

Sobotu 1. a 2.7.  Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Tšupcu

  13:00 Swójbne pućowanje we Wuježku ze serbskim klankodźiwadłom na Pawlikec statoku (16 hodź.)

Njedźelu 2.7. 6:30 Wotjězd busa na Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń do Tšupca z parkowanišća na Schliebenowej w Budyšinje

  10:00 Swjedźenske kemše na Serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Tšupcu z prapremjeru „Graduale“ Albina Mollera

  10:00 Swójbny a lětni swjedźeń we Wulkodubrawskej Margarećinej hěće

  14:00 Rejwanski čaj w Małowjelkowskej sotrowni

  15:00 2. hrodowy koncert w Njeswačidle

  15:00 Hudźbny swjedźeń a piknik w Mužakowskim Pücklerowym parku

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy w Dešnjanskim domizniskim muzeju wo žiwjenju Serbow po reformaciji

  15:00 Koncert z Kurta Schlosserowym chórom na Biskopičanskej Butrowej horje

nawěšk

nowostki LND