Rozhłós (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Korlu Bohuwěra Šěcu počesćili

11:30 Rozmołwa wo bičwolejbulowym finalu w Miłoćicach

11:45 20 lět Nukstock

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo škodach rybarjow horcoty dla

13:00  Estiska hudźba na festiwalu w Rudolstadće

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Do kina (23.08.18)

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

23.8.–29.8.2018 Budyski filmowy palast: Mein Name ist Somebody: štw 20:00 | nj 17:00 Gundermann: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 Safari: srj 19:45 Christopher Robin: 14:45 (nimo pó a srj a 17:00 (nimo nj) | nj 12:00 The Equalizer 2: wšědnje 20:00 | pj a so 22:30 Hotel Transsilvanien: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo pó) Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:30 Mission Impossible – Fallout: štw, so, pó a srj 17:15 Mission Impossible – Fallout w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo štw a srj) | pj a so 22:15 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:00 Mamma Mia: wšědnje 18:00 (nimo pó) a 20:15 (nimo pó) Ant-Man and the Wasp: pj a wu 17:15 Ant-Man and the Wasp w 3 D: pj a so 22:30 Skyscraper: so 22:30 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) The First Purge: pj 22:30 Jurassic World: nj 12.15

Kino-ekstra: Die Wunderübung: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Protyka (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 17. do 23.8.   Kamjenska Boršć

Pjatk 17. do 19.8.   22. dźeń konja na jěchanišću w Dalicach (Dahlowitz)

Pjatk 17.8. 19:00 Koncert „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ SLA w Ochranowskej cyrkwi

  19:00 „Domizniski dźeń z Katrin Göring-Eckardt“ w Budy­skej Garbarskej bašće

Sobotu 18. a 19.8.   2. błótowski festiwal chłóšćenja „Twaroh & lany wolij“ w Bórkowskim kurowym a bajowym parku

Sobotu 18.8. 13:00 Lětni swjedźeń w Zarěču

  13:00 Pućowanje a dworowy swjedźeń we Wuježku

  15:00 Koncert ze serbskej hudźbu Caroliny Eyckec a Susan­ny Stock we wobłuku festiwala zwjazka šesći­městow na Hrodźišćanskim hrodźe

  17:00 Ewangelska nutrnosć na Pawlikec statoku we Wujež­ku

  18:00 Lětni nócny bal k Dnjej Hornjeje Łužicy na starym wohnjowobornym arealu we Wulkej Dubrawje

  19:00 Dworowe dźiwadło „Das Schwiegermonster“ na Ći­šćanskim statoku

  19:30 Koncert z komponistom Ludgerom Kistersom, spěwarku Evu Vodičkovej a kapału Postmodern Orchestra we wobłuku festiwala zwjazka šesći­městow w Budyskim wopomnišću Budyšin II

Njedźelu 19.8. 9:30 Domiznowědne pućowanje po hornjołužiskej hatnej krajinje wokoło Rakec – start před hosćencom w Kačej Korčmje

Pokiwy (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Cyrkej wobsteji 50 lět

Zdźěr. Starobiskop Joachim Reinelt změje njedźelu, 19. awgusta, w 10 hodź. w Zdźěri swjedźensku Božu mšu składnostnje 50. róčnicy poswjećenja tam­nišeje cyrkwje. Kemšam přizamknje so wosadny swjedźeń, na kotrymž zahraja Wulkodubrawscy muzikanća. W 14 hodź. budźe dźakny nyšpor. Slěduja swačina, bjesada a zhromadne spěwanje, na čož su wšitcy přeprošeni.

Dźiwadło na statoku

Ćisk. Na dźiwadłowej předstajeni pod hołym njebjom na Ćišćanskim statoku přeproša jutře, 18. awgusta, w 19 hodź. a pjatk, 31. awgusta, w 19 hodź. Ćišćanske dworowe dźiwadło. Lajscy hrajerjo předstaja komediju „Das Schwiegermonster“. W hrě dyrbi so młody muž na­dobo wo swoju přichodnu mać starać a je z nadawkom dospołnje přežadany. Kóždažkuli podobnosć ze žiwymi přichodnymi maćerjemi je ryzy připadna, rěka w přeprošenju. Zastupne lisćiki za sydom eurow, potuńšene za 3,50 eurow dóstanu zajimcy při wječornej kasy.

Zela w srjedźišću

Choćebuske towarstwo Studnja je z Bórkowskej swójbu Sporn bajowu nóc organizowało. Hosćom w čołmje na groblach před­stajichu lutka, błudnika a připołdnicu (Frank Kosyk, Gerald Schön a Kati Sprigode). Nykus (Michael Apel) je na to wšitkich do zhro­madneje reje wabił. Foto: Peter Becker

Křižowka (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 předmjet k hraću, 3 Słowjan, 5 zdychnjenčko, 7 falowacy dešć, 10 cyły chlěb, 14 swójbny, 15 ameriska basketballowa liga, 16 španiske wołanje

Padorunje: 1 muski hłós, 2 dźěl wobleka, 3 grjekski pismik, 4 serbska institucija skrótš., 6 nic strowa, 8 muske předmjeno, 9 rozbuchlina skrótš., 10 knjez pólsce, 11 křesćanska powěsćernja, 12 swětowa organizacija, 13 aber serbsce

Rozhłós (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 50 lět Praske nalěćo

11:50 Live z 50. jubileja Zdźěrjanskeje cyrkwje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym digitalnym projekće Serbskeho instituta

13:00  Kokoty w Delnjej Łužicy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Do kina (16.08.18)

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

16.8.–22.8.2018 Budyski filmowy palast: Elvis: štw 20:00 Christopher Robin: wšědnje 14.30 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 | nj 12:15 The Equilizer 2: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:30 Hotel Transsilvanien: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo pó) Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:30 Mission Impossible – Fallout: wšědnje 17:00 | štw 20:15 Mission Impossible – Fallout w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo štw) | pj a so 22:00 Mamma Mia: wšědnje 18:00 (nimo nj a pó) a 20:15 (nimo štw a pó) Ant-Man and the Wasp w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | pj a so 22:30 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:00 Skyscraper: so 22:30 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) The First Purge: pj 22:30 Jurassic World: nj 12.15

Kino-ekstra: Die Frau, die vorausgeht: nj 18:00 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Nowačkow přizjewić

wutora, 14. awgusta 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Přizjewjenje šulskich nowačkow za šulske lěto 2019/2020 wotměje so na Šuli Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje štwórtk, 16. awgusta, w času wot 7 do 17 hodź. a pjatk, 17. awgusta, wot 7 do 14 hodź. w sekretariaće šule. Komuž so wobaj terminaj njehodźitej, ­njech dorěči sej móžny čas pod telefonowym čisłom 035796/ 96 241. Přizjewić maja so wšitke dźěći šulskeho wobłuka, kotrež hač do 30. junija 2019 šeste žiwjenske lěto dokónča. Wróćostajene dźěći dyrbja so znowa přizjewić. Starši njech narodźenske wopismo njezabudu.

Policija poradźuje

Budyšin. Wo wukubłanskich a dźěłowych móžnosćach pola zwjazkoweje policije w Sakskej informuja štwórtk, 16. awgusta, wot 16 hodź. w powołanskim informaciskim centrumje Budyskeje dźěłoweje agentury na Nowosólskej. Přizjewić so zajimcy njetrjebaja.

Z měšćanostu rěčeć

Wojerecy. Rěčnu hodźinu změje Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) zajutřišim, štwórtk, w 16 hodź. w awli přichodneje wyšeje šule (bywši Zusowy gymnazij). Tam chcedźa twarski staw rozłožić a na prašenja wotmołwjeć.

Pokiwy (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Horjany w swjedźenskim ćahu

Grodk. Wot dźensnišeho do njedźele wotměje so w Grodku domizniski swjedźeń. Na jewišću Bullwinkel, na Dołhej hasy, zahraje jutře, 11. awgusta, wot 11.30 do 12.45 hodź. dujerska kapała Horja­ny. Jedyn z wjerškow zarjadowanja je tradicionalny swjedźenski ćah, toho­runja jutře w 9.30 hodź. po nutřkownym měsće. Tež tam budu Horjany pódla.

Madstep zaso „zapyri“

Gelenau. Jutře, 11. awgusta, wotměja so w Gelenauwje pola Kamjenca wot 20 hodź. znowa Gelenauske hudźbne dny. Na wjacorych městnach, floorach, zaklinča tež šlagry. Mjez sobuskutkowacymi je młody Serb, Daniel Matka, pochadźacy z Lejna a bydlacy w Drježdźanach. Jako Madstep je wón daloko znaty a w lěću často­ na festiwalach prezentny.

Inka Pabst w sotrownjach

Mały Wjelkow. W Małowjelkowskich sotrownjach kulturne lěćo jutře w 17.30 hodź. po zwučenym wašnju z „yogu zbo­ža“­­ dale wjedu. W 20 hodź slěduje koncert ze spěwarku Inku Pabst a akordeo­nistom Uwe Stegerom. Zaklinča Berlinske štučki 20- do 50tych lět. Njedźelu je w 14 hodź. „rejwanski čaj“ z Thomasom Jordanom na zahrodźe.

Literarno-hudźbne popołdnjo

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND