Pokiwy (26.02.18)

póndźela, 26. februara 2018 spisane wot:

Wo Jurju Wingeru

Chrósćicy. We wobłuku seniorskeho zetkanja su zajimcy na přednošk wo fararju a spisowaćelu Jurju Wingeru składnostnje jeho 100. posmjertnin přepro­šeni, a to jutře, wutoru, na Chróšćansku faru. Započatk je we 8 hodź. z Božej mšu.

Diskusija wo přichodźe

Budyšin. Prašenju „Wróćo abo přichod? Kak chcemy w Budyšinje žiwi być“ wěnuje so Friedricha Ebertowa załožba jutře wječor z diskusiju w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Zajimcy su lubje witani. Započatk je we 18 hodź.

Dźěłarnička Bjesadow

Hory. Serbske ewangelske towarstwo a Horjanska Bjesada přeprošatej na dźěłarničku serbskich Bjesadow. Wona wotmě­je so sobotu, 3. měrca, w 14 hodź. na zarjedźe gmejny Halštrowska Hola. Mjez druhim chcedźa so tam ze serbskimi přisłowami a mjeńšinowymi medi­jemi w Europje zaběrać.

Bjez płaćenja zastupa móža sej ludźo hač do kónca měrca kóždu njedźelu wot 10 do 17 hodź. w rostlinarni Kinsporskeho hrodu wustajeńcu historiskich kamelijow wobhladać. We wobłuku projekta chcedźa Kinsporscy šulerjo srjedu, 28. februara, slepych po wustajeńcy wodźić. Za nich budźe to bjezdwěla wosebite dožiwjenje, rostliny po wóni rozeznawać. Foto: René Plaul

Křižowka (23.02.18)

pjatk, 23. februara 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 kut stwy, 5 bjez płaćenja, 6 znajomosće, 7 dlěše powědančko, 10 wobydler susodneho kraja, 13 pohiby k hudźbje, 14 sakske město wikow, 15 nic mjerznjenje

Padorunje: 1 postrow „Sportej …“, 2 połkupa Čorneho morja, 3 wjes pola Slepoho, 4 dosć prašana, 8 posledni grjekski pismik, 9 namołwy, 11 powjetšowanski grat, 12 wudźěłk wuhla

Protyka (23.02.18)

pjatk, 23. februara 2018 spisane wot:

Pjatk 23.2. 18:30 4. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w internaće Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu

  20:00 Zapust w Radowizy

Sobotu 24.2. 10:00 27. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje (tohorunja 25.2. wot 10 hodź.)

  16:00 Dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:45 Diapřednošk Pětra Raba „Po puću w Brazilskej“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 25.2. 10:00 218. politiske rańše piwko w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  15:00 Zjawne wodźenje po Krabatowej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Poslednje zjawne wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Žida, somot a ćeńki cworn – Hornjołužiska drasta 19. lětstotka“ w Muzeju Budyšin

  16:00 Poswjećenje zwona na Konječanskej kapałce

  16:00 Prapremjera inscenacije za dźěći „ABC“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  17:00 Předstajenje inscenacije „Paradiz w dobrej stwě“ na hłownym jewišću NSLDź w Budyšinje

Póndźelu 26.2. 13:30 Darjenje kreje na Kulowskim Starym dwórnišću

  19:30 Póstny seminar w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Wutoru 27.2. 10:00 Předstajenje inscenacije NSLDź za dźěći „ABC“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Rozhłós (23.02.18)

pjatk, 23. februara 2018 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo 27. serbskich jutrownych wikach w Budyšinje

11:20 Zjimanje temoweho tydźenja „Narodne mjeńšiny w Europje“

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin mjez druhim wo wuradźowanju Zwjazkoweho předsydystwa Domowiny

13:00 Mjeńšiny w Europje: Češa w Chorwatskej

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Pokiw (22.02.18)

štwórtk, 22. februara 2018 spisane wot:

Socialne poradźowanje

Rakecy. Jutře, pjatk přeprosy zapósłanc krajneho sejma a wokrjesneho sejmika Lěwicy, prawiznik Hajko Kozel, na darmotne socialne poradźowanje do rumnosćow „Zetkanišća Rakecy“. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomhać problemy rozrisać, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Poradźowanje wotměje so wot 14 do 17 hodź. w zetkanišću Při Winicy 3. Proša wo telefoniske přizjewjenje pod čisłom 0 35 91 / 3 18 99 04.

Do kina (22.02.18)

štwórtk, 22. februara 2018 spisane wot:

22.2.2018 – 28.02.2018 Budyski fil­mowy palast: Wendy 2 – Freundschaft für immer: wšědnje 14:45 (nimo srj) a 17:00 (nimo pó) | nj 12:30 | pó 16:00 Die kleine Hexe: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo pó) | nj 12:15 Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft: wšědnje 14:00 (nimo srj) | nj 12:00 Black Panther w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo srj), 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 Fifty Shades of Grey – Befreite Lust: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 Dieses bescheuerte Herz: pj a so 18:15 | pó a srj 18:15 Hot Dog: štw 18:15 | pj a so 22:30 | nj a wu 18:15 Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone: wšědnje 19:30 (nimo pó) Ferdinand – Geht STIERisch ab!: nj 12:30 Wunder: wšědnje 20:30 Insidious – The Last Key: pj a so 23:00

Kino-ekstra: Madame: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwy (20.02.18)

wutora, 20. februara 2018 spisane wot:

Wotewru fotowu přehladku

Budyšin. Fotowu wustajeńcu „Heimat – Domizna“ Andreasa Varnhorna wote­wru jutře we 18 hodź. w Budyskim Serbskim domje. Fotograf je předewšěm katolskich Serbow při wšelakich přiležnosćach, nałožkach a na swjedźenjach fotografował.

Kukawče twarić nawuknyć

Chrjebja-Nowa Wjes. Hesło prózdninskeho zarjadowanja Dołhoboršćanskeje přirodoškitneje stacije štwórtk, 22. februara wot 9 do 12 hodź. rěka. „Twarimy kukawče“. Starši z dźěćimi su na Ladušec statok w Chrjebi-Nowej Wsy přeprošeni. Přizjewjenja pod telefonowym čisłom 035893/50 85 71

Rejwanska skupina so předstaji

Wojerecy. We Wojerecach přeproša najstarše towarstwo susodskeje pomocy města jutře, srjedu, zajimcow do zetkawanišća „Zeleny haj“, a to na Hufelan­dowej 41. Wot 14 hodź. předstaji so tam rejwanska skupina, kotraž swjeći lětsa 20. róčnicu wobstaća.

„Zymske wjesela“ w muzeju

Budyšin. Pjatk, 23. februara, su dźěći w 14 hodź. do Budyskeho Serbskeho muzeja přeprošene. W programje „zymske wjesela“ pokazaja, kak běchu dźěći něhdy w sněze hejsowali.

Pokiwy (16.02.18)

pjatk, 16. februara 2018 spisane wot:

Camprowanje młodźiny dožiwić

Hochoza. Wot jutřišeje soboty hač do póndźele, 19. februara, wotměje so w Hochozy 185. młodźinske camprowanje. Hižo we 8 hodź. budźe młodźina jutře na nohach a zetka so při hosćencu „K złotemu zmijej“. Wottam poda so na puć, zo by dom wot domu wotchodźiła a camprowała. Wječor budu w hosćencu reje. Tež njedźelu připołdnju a póńdźelu Hochoženjo dale swjeća.

Wiesnerec koncertuje

Lipsk. Jutře we 18 hodź. su zajimcy do Lipšćanskeho Schubertoweho domu na 5. tradicionalny wosebity koncert z pianistku Heidemarju Wiesnerec přeprošeni. Zaklinčeć maja twórby serbskich komponistow Hinca Roja, Jana Cyža, Detlefa Kobjele, Ulricha Pogody a Sebastiana Elikowskeho-Winklera.

Na němsko-serbske kemše

Wjerbno. Njedźelu w 10 hodź. swjeća we Wjerbnjanskej cyrkwi serbsko-němske kemše. Dźěłowa skupina Serbska namša wěriwych přeproša.

Nowe modowe trendy

Něhdźe 120 připosłucharjow je zawčerawšim na žurli Wojerowskeje Kulturneje fabriki premjeru noweho programa wobydlerskeho chóra „Twarju wam spěw“ dožiwiło. Pod wuměłskim nawodom Andréja Bischofa spěwarjo koncert dźensa w 19 hodź. na samsnym­ městnje wospjetuja. Tež w běhu lěta móžemy jich dožiwić. Foto: Gernot Menzel

nawěšk

nowostki LND