Protyka (25.05.18)

pjatk, 25. meje 2018 spisane wot:

Pjatk 25. do 27.5.   1016. Budyske nalěćo

   Swjedźeń gmejny Halštrowska Hola w Narću

  18:30 Přednošk na temu žiwjenjahódna wjes na Njebjelčanskej gmejnskej žurli

  19:30 Dźiwadźelnik Rainer Gruß swjeći 30. jewišćowy jubilej w Budyskim NSLDź

Sobotu 26. a 27.5.   Srjedźowěkowski swjedźeń za Dešnjanskej cyrkwju

   Wjesny swjedźeń w Kulowcu

   Wjesny swjedźeń w Konjecach-Šunowje

  9:00 Screeningowy dźeń w Budyskej chorowni

   Festiwal „PolkaBEATS“ w Błótach

  9:30 Wojerowski měšćanski sportowy swjedźeń

  11:00 Dźeń wotewrjenych duri w Połpičanskim lěsnym šulskim domje

  17:00 Mejemjetanje w Róžeńće

  18:00 10. Kamjenska nóc cyrkwjow a muzejow

  18:00  Šěrachowska nalětnja nóc na Hornim torhošću

  19:00 7. bal narodneje drasty na žurli Ćišćanskeho hosćenca „Zeleny wěnc“

  19:30 Pišćelowy koncert z Feliksom Brojerjom we wobłuku Smochčanskeho jewišća w Domje biskopa Bena

  20:00 Mejemjetanje w Salowje

Njedźelu 27.5.  Dźeń wotewrjenych domow ze stołom po wšej Hornjej Łužicy

  10:00 Kamjenske politiske rańše piwko „Ruska wčera a dźensa“ w měšćanskim dźiwadle

  13:00 Muzejowy dźeń w Njeswačidle

  14:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow wo pokal města Kulowa w delnich Sulšecach

Pokiwy (25.05.18)

pjatk, 25. meje 2018 spisane wot:

Swjedźeń a mejemjetanje

Konjecy. Na dworje Konječanskeho towarstweho domu wotměja jutře a njedźelu Šunowsko-Konječanski wjesny swjedźeń. Zahajić chcedźa jón w 17 hodź. z natočenjom piwa, po tym je kickerowy turněr. Něhdźe w 21.30 hodź. přizamknje so wječorny program. Njedźelu w 10 hodź. witaja na rańše piwko. Poł hodźiny pozdźišo wubědźuja so wohnjowe wobory. Po tradicionalnym zhromadnym wobjedźe powala wokoło 14.30 hodź. najprjedy meju w Šunowje. Potom poćahnu pory do Konjec, hdźež ma tohorunja meja padnyć. Prjedy hač so swjedźeń ze zabawu zakónči, zahraja w 16.30 hodź. hońtwjerscy dujerjo z Huski.

Smochčanske jewišćo

Smochćicy. Dom biskopa Bena přeproša we wobłuku Smochčanskeho jewišća jutře, sobotu, w 19.30 hodź. na koncert ze sopranistku Katrin Pehla-Döring a organistom Feliksom Brojerom. Mjez druhim zaklinči tam swójska kompozicija Brojerja.

Putnikowanje młodźiny

We Wojerowskim zwěrjencu zarjaduja jutře w kooperaciji z přećelemi psow přichodny „psyči kurs“. Na dwuhodźinskim zarjadowanju posrědkuja zajimcam, kak maja so štyrinohače w coologiskej zahrodźe prawje zadźeržeć. Wšako su tež wone tam jenož hosćo. Foto: Stefanie Jürß

Křižowka (25.05.18)

pjatk, 25. meje 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 lěsk, 5 bórze, nimale, 6 dwanaće měsacow, 7 škitny wobłuk štoma, 10 prjedawši generalny sekretar UNO, 13 je trěbny za camping, 14 přichodny dźeń, 15 dospołnje

Padorunje: 1 islamistiska teroristiska organizacija, 2 spěw jednotliwca, 3 wobydler łužiskeje krajiny, 4 přećiwo nim dyrbimy so šćěpić dać (Pocken), 8 prašacy pronomen, 9 zažny dźěl dnja, 11 los bjez dobyća, 12 ně rusce

Rozhłós (25.05.18)

pjatk, 25. meje 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo 7. drastowym balu w Ćisku

11:20 Lena Grofina z Chasowa – wot naroda slepa

11:45 Spominanje na Detlefa Kobjelu

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z komentarom

13:00 Spominanje na delnjoserbsku poetku Minu Witkojc

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća 

Do kina (24.05.18)

štwórtk, 24. meje 2018 spisane wot:

24.05.2018 – 30.05.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Solo – A Star Wars Story ­w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj), 16:30 a 19:30 | štw, so, nj a wu 17:15 | pj a so 22:45 Deadpool 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:15 (nimo pó) a 20:00 | pó 17:00 | pj a so 22:30 Rampage w 3 D: pj 22:30 | so 23:00 Rampage: wšědnje 20:00 (nimo pó) Liliane Susewind: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:45 | pj, pó a srj 17:00 Sherlock Gnomes: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) Avengers: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó) | pj a so 22:15 Avengers w 3 D: pj, pó a srj 19:30 | štw, so, nj a wu 20:00 Early Man: nj 12:30 Jim Knopf: nj 12:15 Peter Hase: nj 12:15

Kino-ekstra: Arthur & Claire: nj 17:00 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Solo – A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 14:15, 17:15 a 20:00 | pj a so 21:45 Solo – A Star Wars Story: wšědnje 14:30 a 20:30 Letztendlich sind wir dem Universum egal: nj 17:00 Vor uns das Meer: srj 17:00 Dieses bescheuerte Herz: srj 10:00 Deadpool 2: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 20:15 | srj 14:50 | pj a so 22:50 Wahrheit oder Pflicht: wšědnje 19:30 | pj a so 23:15 Rampage w 3 D: pj a so 22:45 Rampage: wšědnje 17:30 (nimo nj) Liliane Susewind: wšědnje 14:15 | so a nj 12:30 Sherlock Gnomes: so a nj 12:20 Avengers: wšědnje 17:10 Early Man: wšědnje 15:10 (nimo srj) Jim Knopf: so a nj 12:15 Peter Hase: so a nj 13:00

Pokiwy (18.05.18)

pjatk, 18. meje 2018 spisane wot:

Na Pastwinu horu

Kamjenc. Lubowarjo rockoweje hudźby z wuchodneje Němskeje njech njeskomdźa jutře, 19. meje, wot 20 hodź. koncert na Kamjenskej Pastwinej horje. Jako rockowe legendy wustupja tam skupi­nje Karat a City kaž tež Dieter Birr wot Puhdyjow. Jako wosebiteho hósća přeprosyli su sej hudźbnicy Matthiasa ­Reima. Tón drje přisłuša skerje w šlagrowej branši, ale po měnjenju fachowcow so jeho hudźba derje k stilej tamnych ­interpretow hodźi.

Njewšědna kombinacija

Budyšin. Wurjadnej hudźbnej woso­binje z njewšědnej kombinaciju instrumentow – klawěr a wibrafon – dožiwja wopytowarjo komorneho koncerta jutře, sobotu, w 19.30 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja. Olivia Trummer je jedna z najkreatiwnišich jazzowych pianistkow našeho časa. Jeje partner je šwicarski wibrafonist Jeau-Lou Treboux. Wobaj tworitaj swójski witalny a zdobom zasonjeny nowy sound. Trummer a Treboux prezentujetaj swój specielny repertoire z wulkim wjeselom a z přirodnosću a narěčitaj na te wašnje klasiski koncertny publikum kaž tež wćipnych lubowarjow jazza.

Dźeń młynow kiwa

Za swjatkowny kónc tydźenja wěšća me­teo­rologojo krasne słónčne wjedro. Što je potom rjeńšeho, hač sej do přirody abo z přećelemi wulećeć, pak z kolesom, pěši abo, kaž tule Smjerdźečan Adalbert Bulank, z korejtu. Foto: Feliks Haza

Křižowka (18.05.18)

pjatk, 18. meje 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 kónctydźenski domčk, 5 wjes pola Běłeje Wody, 6 bjez wobuća, 7 arabski emirat, 10 jědź ze syrym mjasom a jejom, 13 serbski awtor přitomnosće (Jurij), 14 poschod, 15 bratr Abela

Padorunje: 1 čink kuzłarja, 2 wosoba kwasa, 3 słódna, 4 susodny kraj, 8 słód, 9 grjekska stolica, 11 rybjacy tuk němsce, 12 jón dyrbiš­ kruty měć

Pěskecy (SN). Kaž kóžde lěto swjatki wuhotuja w Pěskecach tež lětsa swój wjesny swjedźeń. Jutře, sobotu, wječor zahaja jón z oldyjowej party. Njedźelu wot 15 hodź. su předewšěm swójby na swjedźenišćo při sportnišću prošene, hdyž wotměje so tam dožiwjenski dźeń pod hesłom „Dźensa dźemy do lěsa“.

Zhromadnje z hajnikomaj Haraldom Petrickom a Benom Bukom móža sej dźěći a dorosćeni lěs z wida zwěriny wotkryć. Što wobkedźbuje hajnik ze swojeje łakańcy? Kak daloko móža lěsne zwěrjata skakać? Kak běha jeleń po lěsu, bjez toho zo by so z rohomaj w hałzach zapopadnył? Na tute prašenja a wjele dalšich dóstanu wopytowarjo wotmołwu. Wjeselić móža so woni na interaktiwne hry, při kotrychž zhonja wo wšědnym dnju ­a wšědnych wužadanjach zwěriny. Ekskursija traje něhdźe połdra hodźiny. Kuntworow a klěšćow dla měli so wobdźělnicy dołhe cholowy wobuć. Swójbny swjedźeń skići dale hrajny mobil, skakanski hród, kołojězby z wohnjowej woboru, kofej, tykanc, lód a dalše chłóšćenki.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND