Protyka (16.03.18)

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Pjatk 16.3. 19:00 Přednošk Christiny Smolineje w Nowosličanskim kulturnym domje wo Malawiju

  20:00 Přednošk Křesćana Bejmaka a Michała Wowčerja „Z wočinjenymaj wočomaj po Europje“ w Smječkečanskim towarstwowym domje

Sobotu 17.3. 9:00 Praktiski seminar w Stróžanskim Domje tysac hatow wo šćěpjenju sadowcow

  9:30 Wysokošulske wiki w powołanskoinformaciskim centrumje Budyskeje agentury za dźěło

  10:00 Jutrowne wiki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  13:00 Wóskowanje jutrownych jejkow z Marju Šefrichowej w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  14:30 Kickerowy turněr we Wotrowje

  16:00 Koncert SLA „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ we Wětošowskej Serbsko-němskej dwójnej cyrkwi

  16:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Njeswačidło 1933 do 1945“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  18:00 Swjedźeń k 20lětnemu wobstaću Bukečanskeho kulturneho spěchowanskeho towarstwa we Wjesnej hospodźe

  18:30 Wotewrjenje wustajeńcy wo Elsy Brandström w Smječkečanskim farskim domje

Rozhłós (16.03.18)

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Serbske onlinowe poskitki

11:45 Hudźba k spočatkej nalěća – zaklinča popularne štučki

12:00 Ew. nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, na wopyće pola Měta Pernaka w Berlinje a wo jejkadebjenju w Janšojcach

13:00 Oratorije w serbskej rěči

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Na wopyće w Žylowje

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN). Moderator delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca Christian Matthée poby w Žylowskej Witaj-pěstowarni „Mato Rizo“, hdźež su před 20 lětami započeli prěnje dźěći po modelu Witaj kubłać. We wusyłanju magacina jutře, 17. měrca, w 13.05 hodź. wo tym a wo swjedźenskim zarjadowanju w telewiziji RBB rozprawjeja.

W dalšimaj přinoškomaj Łužycy zhonja přihladowarjo wo wopyće delegacije Europskeho parlamenta w Delnjej Łužicy a wo wopyće pola Měta Pernaka w Berlinje, kiž swjeći jutře 80ćiny.

Pokiw (15.03.18)

štwórtk, 15. měrca 2018 spisane wot:

Hraja dwójnu hłójčku

Salow. Skupina katolskeje krajneje młodźiny w Salowje wuhotuje jutře, pjatk, turněr dwójneje hłójčki. Wobdźělnicy zetkaja so w 19 hodź. w Salowskim kulturnym domje. Organizatorojo wje­sela so na bohate wobdźělenje.

Do kina (15.03.18)

štwórtk, 15. měrca 2018 spisane wot:

15.03.2018 – 21.03.2018 Budyski fil­mowy palast: Disney Junior Mitmachkino: nj 15:00 Peter Hase: nj 16:30 Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier: wšědnje 17:00 (nimo nj) | štw, pj, so a wu 14:45 | nj 12:30, 14:15 a 16:15 Tomb Raider w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:30 | pj a so 22:15 Midnight Sun – Alle für dich: srj 19:45 Die kleine Hexe: wšědnje 15:45 Die Biene Maja: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Heilstätten: wšědnje 18:15 (nimo pó) a 20:15 (nimo pó) Red Sparrow: štw, so, nj a wu 19:45 | pj a so 22:15 Wendy 2 – Freundschaft für immer: štw, pj, so a wu 14:15 | nj 12:15 Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft: wšědnje 16:15 (nimo nj a pó) | nj 12:15 Black Panther: pj a pó 19:45 Black Panther w 3 D: pj a so 22:30 Fifty Shades of Grey – Befreite Lust: wšědnje 20:15 | pj a so 22:30 Dieses bescheuerte Herz: pj a wu 18:00 Wunder: so, pó a srj 18:00

Kino-ekstra: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: pó 17:15 a 20:15 | štw a nj 18:00

Pokiwy (09.03.18)

pjatk, 09. měrca 2018 spisane wot:

Po dźěłarni so rozhladować

Pančicy-Kukow. Dźěłarnja za zbrašenych swj. Michała přeproša jutře, 10., a njedźelu, 11. měrca, do swojich rumnosćow w Pančicach-Kukowje. Wot 10 do 18 hodź. su zajimcy do domu witani, zo bychu so tež po hornčerni rozhladowali. Wodźenja su předwidźane.

Předstaja musical za dźěći

Choćebuz. Najnowša inscenacija ­Cho­ćebuskeho dźěćaceho musicala rěka „Paradoxa und die zerbrochene Zeit“. Dyrdomdej za cyłu swójbu z jednorymi melodijemi a futuristiskimi kostimami pokazaja dźěći a młodostni jutře a nje­dźelu w 15 hodź. w Choćebuskim konserwatoriju. Dalše předstajenja budu 17. a 18. měrca kaž tež 24. a 25. měrca, tohorunja přeco w 15 hodź. w konserwatoriju.

Na čitanje ze zběrki „Mlóče“

Chrósćicy. Na čitanje z antologije „Mlóče“ wita LND njedźelu, 11. měrca, w 15 hodź. na Chróšćansku faru. Wudawaćelka Ingrid Juršikowa zběrku před­staji. Čitać budu z njeje Andrea Chěž­cyna, ­Monika Dyrlichowa a Pětr Thiemann. ­Jurij Smoła z Wěteńcy zarjadowanje na akor­deonje wobrubi.

Swójbne popołdnjo

Skupina „Celtic rhythms of Ireland“ předstaji swój program njedźelu, 11. měrca, w 15 a 19.30 hodź. na žurli Budyskeho Serb­skeho ludoweho ansambla. Rejwarki a rejwarjo kaž tež hudźbnicy zwjazuja razantne a spěšne stepowe reje ze zahorjacej irskej folkhudźbu. „Celtic rhythms of Ireland“ je jedyn z najznaćišich rejwanskich ansamblow Irskeje. Foto: Gregor Eisenhuth

Křižowka (09.03.18)

pjatk, 09. měrca 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 alkoholiski napoj, 5 wulke sudobjo, 6 čěske město nad Łobjom, 7 wón šije, 10 hocken serbsce, 13 nic stare, přetrjebane, 14 hara, ridrowanje, 15 rěka přez Pětrohród

Padorunje: 1 Sprung serbsce, 2 wulkan Sicilskeje, 3 organ ćěła, 4 nic tupa, 8 rěka w Francoskej, 9 zašły dźeń, 11 zestajeja so ze snopow, 12 přiwuzna

Protyka (09.03.18)

pjatk, 09. měrca 2018 spisane wot:

Pjatk 9.3. 19:30 Literarno-hudźbny program Serbskeho ludoweho ansambla w Budyskej Röhrscheidtowej bašće „Moja­ archa Horni Hajnk“ z tekstami Jurja Brězana

Sobotu 10. a 11.3.

 10:00 24. Wojerowske jutrowne wiki we Łužiskej hali (tohorunja njedźelu wot 10 hodź.)

  11:00 Dźeń wotewrjenych duri we wjesnym šulskim domje­ w Bórku

  12:00 Zapust w Nowej Wsy

  13:00 Zapust w Radušu

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domi­zniskim muzeju

  15:00 Přednošk w Muzeju Budyšin wo 2 500 družinach mjetelčkow

  16:00 Kino w Budyskim Serbskim muzeju „Die rote Zora“­

  19:00 Wječork z irskej folkloru w Hodźijskim towarstwowym domje

  19:00 Hłowna zhromadźizna Njeswačanskeho kulturneho a domizniskeho towarstwa na žurli wjesneho hosćenca

Njedźelu 11.3. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowku

  11:00 Wuměłcy wustupuja w Budyskim Dźiwadle na hrod­źe na beneficnym programje za Małowjelkowski sawrierowy park

  13:00 Zapust w Turnowje

  15:00 8. swójbna schadźowanka w Chróšćanskej „Jednoće“

  15:00 Irska hudźba a reje live na žurli Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje (tež w 19.30 hodź.)

  16:00 Předstajenje NSLDź „Ferkel, hunčo a prosetko“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe  

Rozhłós (09.03.18)

pjatk, 09. měrca 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo sokołskim volleyballowym turněrje

11:20 Pola, wulka woda a melioracija

11:45 Recensija noweje kriminalki „Módre buny“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans-Friedrich Fischer)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje župy Delnja Łužica

13:00 20 lět projekt Witaj

13:30 Nabožne wusyłanje

(Dieter Schütt)

po tym  zbožopřeća

nawěšk

nowostki LND