Křižowka (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 wón porjedźa wobuće, 5 špatny čłowjek, 6 norwegska stolica, 7 lud, 10 čorny ptak, 13 ćopły napoj w zymje, 14 chorosć dycha dla, 15 pomocny pačenski srědk

Padorunje: 1 zapal, 2 nócny wotpočink, 3 typ čěskich awtow, 4 rěka w Ruskej, 8 jutrownik, 9 nutř­kowny dźěl ćěła, 11 mać ćipkow, 12 zběhadło

Protyka (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Pjatk 9.11. 18:00 Wopominanska straža při kopolaku Pawliny Krawcoweje we wobłuku 28. Choćebuskeho filmo­weho festiwala na Žandowskej hasy w Choćebu­zu

  18:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy Jana Zawadzkeho w Budyskim Kamjentnym domje

  18:00 Wotewrjenje wustajeńcy pawkow Wolfganga Kotise­ka w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC)

  21:00 Ü30-party z kapału Jolly Jumper w Chróšćanskim Hórnikowym domje

Sobotu 10.11. 6:00 Safari po biosferowym rezerwaće Hornjołužiske hola a haty; zetkanje w Stróžanskim Domje tysac hatow

  9:00 Wodźenje po recyglingowej připrawje w Drobach

  14:00 Hornčerska dźěłarnička na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 Přednošk prof. dr. Könitza (Uniwersita Lipsk) w Hodźijskim towarstwowym domje wo wuznamje městnych mjenow

  14:00 Poswjećenje wopomnjenskeho kamjenja při pom­niku swjateju Cyrila a Metoda k wopominanju na židowske wopory smjertneho pochoda ze Słoneje Boršće do Miłkec

  14:30 Serbske wosadne popołdnjo w Bukecach

  15:00 Přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  17:00 Nazymski koncert z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady w Slepjanskim SKC

Rozhłós (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ wo mjezynarodnym rańšim piwku w Kulowje

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Mjezynarodne rańše piwko w Kulowje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Choćebuskim filmowym festiwalu

13:00 Hudźba a humor k 11.11.

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Till Wojtow)

po tym zbožopřeća

Do kina (08.11.18)

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

8.11.–14.11.2018 Budyski filmowy palast:­ Phantastische Tierwesen 2: srj 14:30 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: srj 16:30 a 19:30 Coldplay: srj 20:00 25 km/h: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo pó a srj) Der Vorname: wšědnje 14.15 (nimo so a pó) a 19:00 Der Nussknacker: wšědnje 13:45 (nimo pó) Der Nussknacker w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srj) a 20:00 (nimo srj) | srj 16:30 | pj a so 23.15 Halloween: wšě­dnje 21:00 | pj a so 22:30 Johnny English­: wšědnje 18:00 (nimo srj) Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Pettersson und Findus: so 14:15 Klassentreffen 1.0: štw, pj, nj a wu 16:30 Ballon: so a pó 16:30 Smallfoot: nj 12:00 Hotel Transsilvanien: nj 11:45 Das schönste Mädchen der Welt: nj 12:15 The Nun: so 22:30 Venom: pj 22:30

Kino-ekstra: Don’t worry, Weglaufen geht nicht: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Na swójbne popołdnjo

Stróža. Župa „Jan Arnošt Smoler“ organizuje jutře, 3. nowembra, wot 14 do 17 hodź. nazymske swójbne zarjadowanje w Stróžanskim Domje tysac hatow. Přeprošene su swójby na dwurěčne čitanje, paslenje a interaktiwnu zabawu za dźěći. Wažnej stej při tym kontakt k staršim a wuměna wo dwurěčnym kubłanju dźě­ći. Towarstwo Radiška, Budyska župa a přirodoškitna stacija Wuchodna Hornja Łužica jako zarjadowarjo wjesela so na zajimawe popołdnjo.

Před domjacym publikumom

Budyšin. W rjedźe lětušich nazymskich koncertow wotměje so dalši jutře, sobotu, w 16.30 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Program wuhotuje chór Budyšin, kiž takrjec před domjacym publikumom koncertuje. Wšitcy lubowarjo serbskeje chóroweje hudźby su na pisany koncert přeprošeni.

Wustajeja znamki a kołki

Křižowka (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 brazilske wulkoměsto (skrót­š.), 3 domjace zwěrjo, 5 telewizijny system, 7 nic młodosć, 10 rozbucha­dło, 14 chorwatska kupa, 15 swjedźenska baseń, 16 awto jendźelsce

Padorunje: 1 Słowjan, 2 dźěd němsce, 3 palestinska organiza­cija, 4 Serbski kulturny archiw skrótš., 6 wubědźowanišćo, 8 rěka w Španiskej, 9 elektroniska jed­notka, 10 geografija, 11 družina papagajow, 12 abejcej, 13 powětr jendźelsce

Protyka (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Pjatk 2. do 4.11.   Wuměłstwowe a rjemjeslniske wiki w Połčničanskej wuchodosakskej wuměłstwowej hali

   16. poprjancowe wiki w Połčnicy

Pjatk 2.11. 10:00 Předstajenje inscenacije NSLDź „Sergej“ na wulkej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  20:00 Knižna prezentacija „Gundermann“ z hudźbnym přewodom we Wojerowskim wobydlerskim centru­mje na Piwarskej hasy 1

Sobotu 3. a 4.11.   Dźeń wotewrjenych duri Barchmannec hornčernje w Bóšicach

   14. Wojerowske wuměłstwowe wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobotu 3.11.   6. němsko-pólski Běh bjez hranicow w Gubinje

  10:00 Tradicionalna Hubertusowa hońtwa Kulowskeho jěchanskeho towarstwa w Koćinje

  13:30 Swjatočne wotkryće pomnika Kita Šwjele  při ambu­latoriju w Skjarbošću (Schorbus)

  14:00 Nazymske swójbne popołdnjo župy „Jan Arnošt Smoler“ w Stróžanskim Domje tysac hatow

  16:00 Romantica w Budyšinje

  16:30 Nazymski koncert z chórom Budyšin na žurli Budy­skeho Serbskeho domu

  18:00 Pisany program ze serbskim podźělom na Měrowym swjedźenju we Wostrowcu (Ostritz)

  19:30 Koncert z duwom Amadeus Guitar na žurli Budyske­ho Serbskeho muzeja

Rozhłós (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo serbskich poskitkach na Romantice

11:20 Klasiska francoska hudźba

11:45 Wuslědki wólbow Serbskeho sejma

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wobydlerskim dialogu w Miłorazu a wo wuslědkach wólbow Serbskeho sejma

13:00 Pućowanje po domiznje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

200. Wuhladko

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:
Budyšin. Spočatk septembra 2001 bě w telewiziji MDR prěni króć Wuhladko widźeć. Jutře, sobotu, w 11.45 hodź. wusyłaja 200. hornjoserbski telewizijny magacin. K jubilejej zhladuja na wjerški a kuriozity a pokazaja, što je so w běhu časa wšo změniło. Dale předstaja cho­reografa Juraja Kubánku k jeho 90. na­rod­ninam a rozprawjeja wo medijowej akademiji Serbskeho rozhłosa a SAEK. Wuhladko wospjetuje MDR póndźelu, 5. nowembra, w 6.10 hodź.

Do kina (01.11.18)

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:

1.11.–7.11.2018 Budyski filmowy palast:­ 25 km/h: wšědnje 18:00 a 20:30 | pj 23:00 Der Vorname: wšědnje 16:00 a 20:00 | pj a so 22:30 Der Nussknacker: wšědnje 13:45 (nimo srj) Der Nusskna­cker w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srj) a 20:30 | srj 17:00 | pj a so 22:45 Halloween: wšědnje 16:15 a 21:00 (nimo pó a srj) | pj a so 23:15 Johnny English: wšědnje 14:00 (nimo srj) a 19:00 (nimo pó a srj) | pó a srj 18:30 Nur ein kleiner Gefallen: srj 19:45 Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Pettersson und Findus: nj 12:15 | so a wu 14:00 Klassentreffen 1.0: wšědnje 18:00 (nimo srj) Ballon: štw, so a srj 17:15 Smallfoot w 3 D: nj 11:45 Smallfoot: štw, pj, nj a pó 14:00 Hotel Transsilvanien: nj 12:00 Das schönste Mädchen der Welt: nj 12:15 The Nun: so 23:00 Venom: pj a wu 17:15

Kino-ekstra: Sauerkrautkoma: nj 17:00 | pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

25 km/h: wšědnje 17:45 a 20:10 | pj a so 22:40 Der Nussknacker w 3 D: wšědnje 19:45 Der Nussknacker: wšědnje 15:00 a 17:15 | pj a so 22:35 Kindeswohl: srj 17:30 Halloween: wšědnje 18:05 a 20:20 | pj a so 22:00 Gänsehaut 2: wšědnje 15:30 Wuff – folge dem Hund: pj a so 22:05 Johnny English: wšědnje 16:10 a 20:00 Ballon: so a nj 13:00 Smallfoot: wšědnje 14:10 | so a nj 12:45 Die Unglaublichen 2: wšědnje 15:10 | so a nj 12:30 Klassentreffen 1.0: wšědnje 17:30 (nimo srj) Hotel Transsilvanien: so a nj 12:05

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND