Choćebuske towarstwo Studnja je z Bórkowskej swójbu Sporn bajowu nóc organizowało. Hosćom w čołmje na groblach před­stajichu lutka, błudnika a připołdnicu (Frank Kosyk, Gerald Schön a Kati Sprigode). Nykus (Michael Apel) je na to wšitkich do zhro­madneje reje wabił. Foto: Peter Becker

Křižowka (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 předmjet k hraću, 3 Słowjan, 5 zdychnjenčko, 7 falowacy dešć, 10 cyły chlěb, 14 swójbny, 15 ameriska basketballowa liga, 16 španiske wołanje

Padorunje: 1 muski hłós, 2 dźěl wobleka, 3 grjekski pismik, 4 serbska institucija skrótš., 6 nic strowa, 8 muske předmjeno, 9 rozbuchlina skrótš., 10 knjez pólsce, 11 křesćanska powěsćernja, 12 swětowa organizacija, 13 aber serbsce

Rozhłós (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 50 lět Praske nalěćo

11:50 Live z 50. jubileja Zdźěrjanskeje cyrkwje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym digitalnym projekće Serbskeho instituta

13:00  Kokoty w Delnjej Łužicy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Do kina (16.08.18)

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

16.8.–22.8.2018 Budyski filmowy palast: Elvis: štw 20:00 Christopher Robin: wšědnje 14.30 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 | nj 12:15 The Equilizer 2: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:30 Hotel Transsilvanien: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo pó) Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:30 Mission Impossible – Fallout: wšědnje 17:00 | štw 20:15 Mission Impossible – Fallout w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo štw) | pj a so 22:00 Mamma Mia: wšědnje 18:00 (nimo nj a pó) a 20:15 (nimo štw a pó) Ant-Man and the Wasp w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | pj a so 22:30 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:00 Skyscraper: so 22:30 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) The First Purge: pj 22:30 Jurassic World: nj 12.15

Kino-ekstra: Die Frau, die vorausgeht: nj 18:00 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Nowačkow přizjewić

wutora, 14. awgusta 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Přizjewjenje šulskich nowačkow za šulske lěto 2019/2020 wotměje so na Šuli Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje štwórtk, 16. awgusta, w času wot 7 do 17 hodź. a pjatk, 17. awgusta, wot 7 do 14 hodź. w sekretariaće šule. Komuž so wobaj terminaj njehodźitej, ­njech dorěči sej móžny čas pod telefonowym čisłom 035796/ 96 241. Přizjewić maja so wšitke dźěći šulskeho wobłuka, kotrež hač do 30. junija 2019 šeste žiwjenske lěto dokónča. Wróćostajene dźěći dyrbja so znowa přizjewić. Starši njech narodźenske wopismo njezabudu.

Policija poradźuje

Budyšin. Wo wukubłanskich a dźěłowych móžnosćach pola zwjazkoweje policije w Sakskej informuja štwórtk, 16. awgusta, wot 16 hodź. w powołanskim informaciskim centrumje Budyskeje dźěłoweje agentury na Nowosólskej. Přizjewić so zajimcy njetrjebaja.

Z měšćanostu rěčeć

Wojerecy. Rěčnu hodźinu změje Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) zajutřišim, štwórtk, w 16 hodź. w awli přichodneje wyšeje šule (bywši Zusowy gymnazij). Tam chcedźa twarski staw rozłožić a na prašenja wotmołwjeć.

Pokiwy (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Horjany w swjedźenskim ćahu

Grodk. Wot dźensnišeho do njedźele wotměje so w Grodku domizniski swjedźeń. Na jewišću Bullwinkel, na Dołhej hasy, zahraje jutře, 11. awgusta, wot 11.30 do 12.45 hodź. dujerska kapała Horja­ny. Jedyn z wjerškow zarjadowanja je tradicionalny swjedźenski ćah, toho­runja jutře w 9.30 hodź. po nutřkownym měsće. Tež tam budu Horjany pódla.

Madstep zaso „zapyri“

Gelenau. Jutře, 11. awgusta, wotměja so w Gelenauwje pola Kamjenca wot 20 hodź. znowa Gelenauske hudźbne dny. Na wjacorych městnach, floorach, zaklinča tež šlagry. Mjez sobuskutkowacymi je młody Serb, Daniel Matka, pochadźacy z Lejna a bydlacy w Drježdźanach. Jako Madstep je wón daloko znaty a w lěću často­ na festiwalach prezentny.

Inka Pabst w sotrownjach

Mały Wjelkow. W Małowjelkowskich sotrownjach kulturne lěćo jutře w 17.30 hodź. po zwučenym wašnju z „yogu zbo­ža“­­ dale wjedu. W 20 hodź slěduje koncert ze spěwarku Inku Pabst a akordeo­nistom Uwe Stegerom. Zaklinča Berlinske štučki 20- do 50tych lět. Njedźelu je w 14 hodź. „rejwanski čaj“ z Thomasom Jordanom na zahrodźe.

Literarno-hudźbne popołdnjo

Na Chróšćanskej farje tuchwilu tež čěšćinu słyšiš. Jan Breindl wuwučuje tam zajimcow w swojej maćeršćinje. Po popołdnišim rěčnym kursu wotměwachu so wot póndźele hač do dźensnišeho zabawne poskitki. Tak su wobdźělnicy mjez druhim tež čěske pěsnje spěwali. Jutře­ kurs z ekskursiju do Libereca zakónča. Foto: Feliks Haza

Křižowka (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 srědk dorozumjenja, 3 třělwa, 5 kow skrótš., 7 wodu přiliwać, 10 rostlina z kitkami za poliwku, 14 kanton Šwicarskeje, 15 přikryw za blido, 16 narod

Padorunje: 1 strašna chorosć, 2 napoj, 3 Kauf serbsce, 4 při ćopłoće dyrbimy wjele ..., 6 komponist operetow (Franz), 8 brazilske město skrótš., 9 mjezynarodny olympiski komitej skrótš., 10 ratar, 11 dźěl kusadła, 12 afriska rěka, 13 program telewizije

Protyka (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 10. do 12.8.   Domizniski swjedźeń w Grodku

  20:00 Jazzowy koncert z duwom Florianom Poserom a Stephanom Königom w Małowjelkowskich sotrow­njach

Sobotu 11. a 12.8.   Kuzło cokorowych titow w Małowjelkowskim

prazwěrjencu

   Hornčerske wiki w Hózku

Sobotu 11.8. 9:00 Čaporowe wiki při Wojerowskim gondlowanskim haće ( hač do 16 hodź. tohorunja 12. awgusta)

  10:00 Łužiska mineralna bursa w Hórnikečanskej energijo­wej fabrice

  17:30 Yoga z Katju Siemens w Małowjelkowskich sotrow­njach

  19:00 Spominanski koncert na spěwarja Ivana Rebroffa w Dźiwadle we wuchu při Bjerwałdskim jězoru

  20:00 Koncert „LiedGut“ z Inku Pabst w Małowjelkowskich sotrownjach

  21:30 Ekskursija z ekspertom za insekty wot Stróžanskeho Domu tysac hatow

Njedźelu 12.8. 10:00 Čaporowe wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 „Rejwanski čaj“ z Thomasom Jordanom w Małowjelkowskich sotrownjach

  14:00 Lětni koncert z Kulowskim Kolpingowym chórom­ we Wochožanskim parku błudźenkow

  16:00 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Chróstawskej cyrkwi

  16:30 Serbske kemše w cyrkwi swjateho Antonija w Drježdźanach-Löbtauwje

Póndźelu 13.8. 10:30 Ekumeniski nyšpor w Budyskej Michałskej cyrkwi

Rozhłós (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Bětnarjec mandźelskaj z pomocliwej žiłku

11:35 K 80tym narodninam Křesćana Krawca

12:45 Instalaterojo něhdy a dźensa

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Picnjanskim rybarskim swjedźenju

13:00  Hudźbne pućowanje – Šotiska

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Leipner)

nawěšk

nowostki LND