Rozhłós (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej wólbnej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje

11:20 Smoler a jeho pěsnički

11:45 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Hans-Friedrich Fischer)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a wo projekće Serbskeho instituta

13:00 Tematiske wusyłanje: „Jan Arnošt Smoler 200 lět“

13:40 Nabožne słowo

 (Helmut Hupac)

 po tym zbožopřeća 

Rozhłós (26.02.16)

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zymskim kupanju w Sulšecach

11:20 70 lět Serbski wučerski wustaw w Radworju

11:45 Dźěłarnička serbskich Bjesadow w Bukecach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo certifikowanju delnjoserbšćiny

13:00 Lubosć mjez zwěrjatami

13:40 Nabožne słowo

 (Dieter Schütt)

 po tym zbožopřeća 

Rozhłós (19.02.16)

pjatk, 19. februara 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wikach jutrownych jejkow w Budyšinje

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Na pjerjodrěću w Šunowje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar dr. Daniel Dzikiewicz)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo ptačim kwasu w Žylowskim horće a wo delnjoserbskim projekće „Schlagwort Wendisch“

13:00 Pólske reje w Europje

13:40 Nabožne słowo

 (dr. Christiana Piniekowa)

 po tym gratulacije 

Rozhłós (12.02.16)

pjatk, 12. februara 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru-        him wo zapustowym progra-  mje folklorneho ansambla Sle-  po w Slepom

11:20 Europeada woła

11:45 Jutrowne jejka a trendy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje Choćebuskeje Domowinskeje skupiny

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym Zbožopřeća 

Rozhłós (05.02.16)

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo spožčenju Myta Handrija Zejlerja dr. Irenje Šěrakowej

11:20 póstniske wusyłanje

11:45 wo koncerće Lipa@přećel.jo

12:00 nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski))

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowych delnjoserbskich słuchoknihach a wo serbskich rěčnych wobrotach

13:00 z hudźbu w rozmołwje

13:40 nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (29.01.16)

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo stawiznach lodohokeja we Łazu

11:15 „Maćernu rěč lubuju“ – Zjimanje tydźenskeho seriala

11:45 Nowa serbska hudźba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo póstniskim ćahu Delnjoserbskeho gymnazija a přinošk „50 lět Energija Chośebuz“

13:00 Nowa delnjoserbska hudźba

13:40 Nabožne wusyłanje

 (farar Cyril Pjech)

 po tym gratulacije 

Rozhłós (22.01.16)

pjatk, 22. januara 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Ptači kwas w nakromnych serbskich kónčinach

11:45 „Přazny kwas“ něhdy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 20lětnym wobstaću Strjažowskeho tradiciskeho towarstwa

13:00 Hudźbna woklapnica 2015

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (15.01.16)

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo jolka-swjedźenju

11:20 Dorost za serbske kulturne institucije

11:45 Europska kulturna stolica Wrócław a serbske styki

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo předsydstwje župy Delnja Łužica

13:00 Wěrnosć wo dźiwich swinjach

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Kurjo)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (08.01.16)

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:15 Zymske pućowanje

11:45 Premjera dźiwadłoweje hry Bratrowstwa „Hdyž kokula woła“ w Sulšecach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 –

14:00 Njedźelny program za cyłu swójbu, mjez druhim z aktualnymi powěsćemi, z rozhłosowej woklapnicu za lěto 2015, z nabožnym wusyłanjom a ze zbožopřećemi

Rozhłós (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Nowe lěto, hornjoserbsce

11:00 Powěsće, serwis a wjedro – silwesterske doškrabki, mjez druhim z Nowoslic

11:20 Ćěkancy a my – zhladowanje na lěto 2015

11:45 Z hudźbu do noweho lěta

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Beno Jakubaš)

12:15  Kak su w Berlinje silwester swjećili

 delnjoserbsce

12:30

do 14:00 Nabožne słowo k dnjej

Serbski nowolětny koncert

Pohlad na serbski program w radiju

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Moja melodija: serbski muski kwartet PoŠtyrjoch

11:45 Hwězdni spěwarjo po puću

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Christoph Rummel)

 Zbožopřeća

 delnjoserbsce

12:30 Přehlad powěsćow

13:00 Rozhłós zhladuje na lěto 2015

13:40 Nabožne wusyłanje

 Zbožopřeća

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND