Wo roztorhanym swěće

srjeda, 27. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Lipsk (B/SN). Ze swojej hru „Anders, als du glaubst“ wo židach, muslimach, křesćanach a wo roztorhanym swěće předstaji so 29. meje w 19.30 hodź. Berlinska skupina Companie w Lipšćanskej Lutherowej cyrkwi. Přinošk k dialogej nabožinow měri so wosebje na młodostnych. Po předstajenju chcedźa so zastupjerjo wšelakich wěrywuznaćow kaž tež politikarjo z publikumom rozmołwjeć.

Přećiwo eksportej bróni

Bremen (B/SN). Składnostnje 70. róčnicy kónca wójny je cyrkwinski społnomócnjeny za prašenja měra Renke Brahms namołwjał, spjećować so eksportej bróni a wojerskemu rozrisanju konfliktow. „Wšitke nazhonjenja runje minjenych sto lět stawiznow nam pokazuja, zo namóc přećiwnu namóc wuskutkuje“, warnowaše społnomócnjeny za prašenja měra Ewangelskeje cyrkwje w Němskej na wopomnjenskej Božej słužbje w Bremenje. „Namóc a wójna eskalěrujetej we wěčnym čertowym kruhu, hdyž so brónje do wšeho swěta předawaja a so při rozdźělenju hižo kontrolować njehodźa.“ Tež tam, hdźež so z najlěpšim wotpohladom škit ludźi zaruča, su wuspěchi jeno skromne, rjekny nawjedowacy teologa z Bremena.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND