Za čłowjeske prawa

wutora, 09. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (B/SN). W němskej zwjazkowej CDU konstituowana dźěłowa skupina „přesćěhanje křesćanow“ je dźěl fachoweho wuběrka za wonkownu, wěstotnu a wuwićowu politiku kaž tež za čłowjeske prawa strony. Gremijej z 25 ludźimi přisłušeja zastupjerjo zwjazkoweje a krajneje CDU a eksperća na polu diskriminacije. Wón ma informować wo situaciji wohroženych a přesćěhanych křesćanow.

Partnerske cyrkwje wopytali

Hannover (B/SN). Delegacija rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej je so w Brazilskej a Argentinskej wo partnerskich cyrkwjach informowała. Fenomen rosćaceje sekularizacije na swěće dožiwjeja tež cyrkwje Južneje Ameriki, rjekny ewan­gelska biskopka za wukraj Petra Bosse-Huber w Hannoveru. Delegaciju nawjedowaše sakski biskop Jochen Bohl.

Znamjo ekumeny

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND