Dujerjo z wosadow so zetkaja

wutora, 11. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (B/SN). Dujerjo z wosadow cyłeje Němskeje zetkaja so wot 3. do 5. junija 2016 na Druhi němski ewangelski dźeń pozawnistow w Drježdźanach, hdźež liča z 25 000 wobdźělnikami z kraja a wukraja.

Předwidźane su wjacore koncerty pod hołym njebjom a w cyrkwjach. Dale stejitej na programje hudźbna stafeta po nutřkownym­ měsće a wulka wječorna serenada na brjohu Łobja. Zakónčić chcedźa dujerjo swój zjězd z kemšemi w koparskim stadionje z fararku Margot Käßmann jako prědarku.

K islamej njepřestupili

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND