Prawo rozwoda wobdźěłać

wutora, 25. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Kairo (B/SN). Koptiska cyrkej w Egyptowskej chce po rozprawach medijow móžnosće rozwoda mandźelstwow dale rozšěrić. Tak ma łamanje mandźelstwa přez nješwarne abo intimne zwuraznjenja w socialnych syćach abo při telefonje jako tajke płaćić, wozjewi egyptowska online-nowina Egypt Independent. Łamanje mandźelstwa słuša k wonym małym přičinam, kotrež po koptiskim prawje rozpušćenje mandźelstwa a znowazmandźelenje dowola.

Mnozy ćěkancam pomhaja

Magdeburg (B/SN). Biskop Gerhard Feige potwjerdźa swoje stejišćo, zo je „zhromadne žiwjenje z wukrajnikami woprawdźite wobohaćenje“. W interviewje z katolskej powěsćernju skedźbni wón na to, zo je­ w minjenym času „mjez nami tež ličba wukrajnych katolikow wuznamnje přiběrała“. Magdeburgski biskop je „dźakowny a wjesoły, zo so mjeztym mnozy wo ćěkancow staraja“ a so tak w socialnym dźěle angažuja.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND