Syrotownje wohrožene

wutora, 27. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

New Delhi (B/SN). Wot maćerje Terezy załoženemu rjadej „misionarki lubosće k blišemu“ hrozy zawrěće 13 syrotownjow w Indiskej. Knježerstwo rjadej wumjetuje, zo njedźerži so na nowe zasady adopcije kraja, rozprawja nowina Hindustan Times. Po jeje informacijach so rjad spjećuje, wotedać syroty samostejacym abo dźělenym. Jemu hrozy tuž woteznaće statneje dowolnosće.

Němska eksportuje brónje

Essen (B/SN). Koncerny za zhotowjenje bróni w Němskej su lětsa rozprawje w prěnim połlěće brónje w hódnoće wjacorych milionow eurow golfowym statam předali. Němska je jeničce w juniju brónje w hódnoće 11,5 milionow eurow emiratej Katar dodawała, rozprawjeja nowiny medijoweje skupiny Funke z Essena. Wone powołuja so na wotmołwu zwjazkoweho ministerstwa za hospodarstwo na naprašowanje frakcije Lěwicy. Tak je Němska wot měrca do meje brónje w hódnoće 1,9 milionow eurow Zjednoćenym arabskim emiratam předała.

Miliony ludźi hłód tradaja

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND