Bójska miłosć pomha

wutora, 26. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je ćěkancow na Pětrowym naměsće we Vatikanje postrowił. Wón apelowaše, při wšěch ćežach a wobstejnosćach zmužitosć njespušćić. „Njedajće sej wzać nadźiju do Boha a žiwjensku radosć, prudźacej z nazhonjenja Bójskeje miłosće.“

Křesćenjo přesćěhani

Kelkheim (B/SN). Po podaćach křesćanskeho pomocneho skutka Open doors je tuchwilu po cyłym swěće něhdźe 100 milionow křesćanow swojeje wěry dla přesćěhanych, rjekny nawoda skutka, Markus Rode na předstajenju Indeksa přesćěhanja na swěće w lěće 2016 w Kelkheimje. Statistika pokazuje na 50 krajow, w kotrychž su křesćenjo w swojej nabožinskej swobodźe najbóle wobmjezowani. Wona tež na to skedźbnja, zo je so ličba morjenych křesćanow wěry dla wot lěta 2013 nimale podwojiła. W 35 z podatych 50 krajow je islamski ekstremizm „hłowne ćěridło“ přesćěhanja. Po Indeksu swětoweho přesćěhanja steji na prěnim městnje komunistiska Sewjerna Koreja. Druhe městno zaběra Irak, třeće Eritrea.

Słuži „Mein Kampf“ jasnosći?

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND