Angažuja so za Boha a swět

wutora, 02. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (B/SN). W Němskej mamy po trochowanju Zwjazka němske załožby wjace hač 30 000 cyrkwinskich załožbow wšelakich prawniskich formow. Pod hesłom „Angažowane za Boha a swět“ wuda zwjazk knihu. Wona dawa wobšěrny dohlad do mnohotnosće cyrkwinskich załožbow, kotrež towaršnosć wobohaćeja.

Kak z ćěkancami wobchadźeć

Genf (B/SN). Zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) je warnował před towaršnostnymi konfliktami hladajo na ćěkancow. „Migracija ma tež swoju ćěmnu stronu“, rjekny de Maizière na konferency Ekumeniskeje rady cyrkwjow a UNO w Genfje. Knježerstwa měli strachi a starosće ludnosće chutnje brać. To nowe a cuze móhło tež křesćanow wohrozyć. Cyrkwjam Europy přicpěwa so nastupajo wobchad z ćěkancami wažna róla, rjekny de Maizière. Jako „rjap ciwilneje towaršnosće“ su to husto cyrkwinske wosady, kotrež pomhaja. Mnozy křesćenjo su čas a pjenjezy nałožili, zo bychu migrantow witali. Ze stron politiki, ciwilneje towaršnosće a priwatneho hospodarstwa pak ma so wjace činić.

Sta milionow migrantow

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND