Reformowana cyrkej pyta ideje

wutora, 08. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Emden/Drježdźany (B/SN). Z cyłoněmskej konferencu w Emdenje je Ewangelska reformowana cyrkej Němskeje zahajiła podralětny „proces do přichoda“. K zetkanju w Jasco bibliotece zetka so 200 delegowanych ze sewjerozapada kaž tež z Bayerskeje a Sakskeje. Cyrkej steji před daloko sahacymi změnami: Ličba sobustawow woteběra a tak tež dochody, rjekny jeje cyrkwinski prezident Martin Heimbucher. 145 wosadow po cyłej Němskej z dohromady 180 000 sobustawami je tuž namołwjene, přichod swojeje cyrkwje aktiwnje wuhotować.

Myto za integraciju

Essen (B/SN). 12. raz je črijace předewzaće Deichmann wupisało Spěchowanske myto Deichmanna za integraciju. Na zahajenju z 100 000 eurami dotěrowaneje cyłoněmskeje akcije rjekny patronka Nazan Eckes, zo je integracija hladajo na trajace připućowanja tak aktualna kaž ženje do toho. „Wona pak jenož funguje, hdyž so kóždy w towaršnosći praša: Što móžu ja přinošować?“, wuzběhny Eckes. Spěchowanske myto spožčeja šulam, iniciatiwam kaž tež małym a srjedźnym předewzaćam, staracym so wo zanjechanych młodostnych.

Wubědźowanje dobył

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND