Franciskus – swědomje swěta

wutora, 31. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Aachen (B/SN). Bamž Franciskus swojej cyrkwi do swědomja rěči, ale tež Europje a swětej. Za to dósta wón njedawno Karlowe myto. Štó to hižo móže? Swětej do swědomja rěčeć, porokować, warnować runje tak kaž zmužitosć dawać? Awtorita Franciskusa ma swój zakład we wosobinskej ponižnosći. K tomu přińdźe jeho zmužitosć, wěcy direktnje a jasnje mjenować. Tež jeho gesty maja w přiběracym medialnym času wulki wuznam. A Franciskus tole wobknježi: hłuboki pokłon při modlitwje, myće nohow jatym w romskim jastwje, wobjimanje zbrašeneho muža na Pětrowym naměsće, prěnje pućowanje k ćěkancam na kupje Lampedusa. Před Běły dom we Washingtonje je wón z małym awtom přijěł, z kupy Lesbos je ćěkancow sobu domoj wzał atd. Mjez njewěriwymi je wón runje tak woblubowany kaž mjez wěriwymi.

Film wo swjatym Benje

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND