Znjezboženje „amok“ było

wutora, 14. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (B/SN). Starobiskop a socialny etikar Wolfgang Huber warnuje – hladajo za pytanjom přičin za znjezboženje airbusa w francoskich Alpach – před generalnym podhladom napřećo depresiwnym čłowjekam. Mordarske jednanje kaž wotpohladane njezbožo lětadła scyła njeje typiske za depresiwnych, rjekny Huber we wusyłanju ARD „Günter Jauch“ k rozprawam medijow, po kotrychž bě kopilot depresije dla pod lěkarskim dohladom. Něhdyši předsyda rady EKD nima tež za prawe, mjenować wukonjenje tohole njezboža jako tak mjenowany rozšěrjeny suicid, kaž je to při njeskutkach w swójbnym wobłuku z wašnjom. Za Hubera je lětadłowe njezbožo skerje amok.

Rozšěrja centrum epilepsije

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND