Kandidaća pomjenowani

wutora, 12. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (B/SN). K wólbam noweho ewangelskeho krajneho biskopa w Sakskej nastupja štyrjo kandidaća. Cyrkwinske wjednistwo a synoda nominowaštej jednu žónsku a třoch muži. Naslědnika krajneho biskopa Jochena Bohla, kiž poda so kónc awgusta na wotpočink, na wosebitej synodźe kónc meje wuzwola. Kandiduja Drježdźanska fararka Margrit Klatte (47), wyši krajny cyrkwinski rada Dietrich Bauer (55) a farar Carsten Rentzing (47) z Markneukirchena. Nimo toho namjetowaše synoda krajneho fararja za młodźinu Tobiasa Bilza (50), kiž bě so za to powabił.

„Katolski wid na Luthera“

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND