Sport (25.10.19)

pjatk, 25. oktobera 2019 spisane wot:

Kolesować a běhać

Wubědźowanja w přezpólnym kolesowanju a crossowym běhu zarjaduje njedźelu, 27. oktobra, w Radworju kolesowarske towarstwo RSV Budyšin, a to zhromadnje z wobydlerjemi bydlenskeje štwórće Młynske chěže. Tam budźetej zdobom start a cil.

09:45 hodź. crossowy běh na 2,4 km za lětniki 2006 do 2009

10:00 hodź. crossowy běh na 1,2 km za lětniki 2010 a młódše

10:30 hodź. přezpólne kolesowanje,

šulerjo U15

11:15 hodź. přezpólne kolesowanje,

šulerjo U17

11:17 hodź. přezpólne kolesowanje,

žony a juniorki

12:00 hodź. přezpólne kolesowanje,

juniorojo U19

12:02 hodź. přezpólne kolesowanje,

master-klasa

13:00 hodź. přezpólne kolesowanje,

elite-klasa

14:05 hodź. přezpólne kolesowanje,

hobby-klasa wot 16 lět

Prěni Hornjołužiski trail

ST Huska wuhotuje 2. nowembra prěnje Hornjołužiske trailowe wubědźowanje. Start a cil wobeju distancow budźetej při sportowej hali w Husce. Hižo 7 hodź. započ­nje so wulke běhanske wurisanje na distancy 48 km z 1 330 wysokostnymi metrami. Tři hodźiny pozdźišo startuja „Mały Hornjołužičanski běh“ na 16 km ze 400 wysokostnymi metrami. Dalše informacije pod www.oberlausitztrail.de

Kónctydźenska kopańca

Tež třeći derby přěhrali

štwórtk, 24. oktobera 2019 spisane wot:

Tabulka wokrjesneje ligi, stafle 2

1. ST Hlinowc 9 34 : 13 22

2. FSV Łuty 9 37 : 23 22

3. HZ Łaz/Běły Chołmc 8 26 : 9 21

4. Traktor Malešecy 9 29 : 15 17

5. HZ Lubuš/Bluń 8 22 : 11 16

6. HZ Wojerowski FC II 8 18 : 15 13

7. ST Radwor 9 14 : 15 13

8. SJ Chrósćicy II 8 18 : 20 13

9. HZ Hórnikečanski jězor 8 26 : 22 11

10. SJ Njebjelčicy 9 17 : 15 10

11. SZ Wóslink/Skaskow 9 16 : 18 10

12. ST Wulka Dubrawa 8 14 : 17 9

13. Módro-běli Minakał 9 25 : 31 6

14. SV Haselbachtal 9 17 : 29 6

15. ST Nadrózna Hrabowka 9 13 : 34 4

16. HZ Rakecy II/Šćeńca 9 7 : 46 1


ST 1922 Radwor

– SJ Chrósćicy II 1:2 (1:2)

Zestawa domjacych: Grenzemann – Bauer (83. Hettasch), Nuk, Kral (72. Buša), Wjeńka, Rachela, Měrćink, Wjacławk, Glücklich, Schulze, Reineke (72. Pječak)

zestawa hosći: B. Klimant – M. Donat, Kl. Mark, Ki. Mark, Wowčer, Šiman, Liznar (90. M. Cyž), Jakubaš (85. T. Klimant), J. Donat, Domaška, Šołta (80. Handrik)

Wubranka w Čěskej hrała

štwórtk, 24. oktobera 2019 spisane wot:

Prěni raz w sportowych stawiznach Serbow­ je wčera Serbska dorostowa kopar­ska wubranka we wukraju hrała, a to w čěskich Kyrkonošach pola sportoweho kluba SK Janské Lázně.

Na koparskim turněrje wobdźělichu so domoródne mustwo z čěskeho kuroweho městačka Janskich Láznjow a dwaj měšanej cyłkaj młodźiny E a młodźiny D Serbskeho Sokoła. Duel Serbja přećiwo Serbam skónči so njerozsudnje 2:2, prěnja partija Serbja přećiwo Čecham 1:0 a druha Serbja – Češa 2:2.

Jako kapitanaj staj serbskej wubrance Damian Jurk z Hórkow a Pius Cyž z Njebjelčic na hrajnišćo wjedłoj, naj­lěpšej třělcaj běštaj Cyžec bratraj Pius a Kilian. Wonaj staj wobaj trójce trjechiłoj.

To wosebite na čěskim mustwje bě, zo hrajachu w nim holcy a hólcy w sta­robje sydom do 15 lět, dokelž maja tam w kóždej starobnej klasy jenož dweju abo třoch koparjow.

Dźensa je so skupina serbskich ko­parkow a koparjow ze štyridnjowskeho lěhwa w Janskich Láznjach zaso na­wróćiła. Matej Wjeńka

Napjata hra z furioznym wukóncom

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– Natwar Němske Pazlicy 3:2 (1:1)

Zestawa domjacych: Hejduška – R. Cyž, Rab, Bělk, Hawš, Wróbl, Ch. Cyž, Jurš (60. Peschmann), Šołta, Eldor (80. Wink­ler), Pjetaš (80. Lipič)

Při najrjeńšim nazymskim wjedrje witachu koparjo ST Marijineje hwězdy kermušnu njedźelu susodow z Němskich Pazlic. Dokelž je Pančičanski šeftrenar Erwin Kleinmann tuchwilu na dowolu, přewza kotrenar Bodo Pjetaš jeho­ zastojnstwo. Hry mjez woběmaj cyłkomaj běchu w zańdźenosći přeco jara­ napjate, tak tež tónkróć. Hač do 88. min. hosćo mjenujcy hišće z 2:1 nawjedowachu, wólnej kopaj w kónčnej fazy pak rozsudźištej derby za domjacych.

Dosć derje do sezony startowali

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:
Do sezony 2019/2020 kompletnje nowowutworjene koparske mustwo Budissy Budy­šin ma po wosom hrach w krajnej lize dosć dobru bilancu. Dotal su chowancy trenarja Tomaša Henčla trójce dobyli, trójce njerozsudnje hrali a dwójce přěhrali. Naposledk sydaše druha poražka, a to doma přećiwo Germaniji Mittweida. Z To­mom­ Hagemannom maja Budyšenjo tež wustojneho nadběhowarja. Hagemann je do­tal pjeć króć trjechił. Přichodnu dypkowu hru změje Budissa pola načolnika krajneje ligi Großenhaina. Derby Budissa Budyšin – Jednota Kamjenc budźe 23. nowembra w 14 hodź. w sprjewinym měsće. Foto: Torsten Zettl

Motor hišće prawje njeběži

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – Drohotka Ramnow 1:4 (0:1)

Zestawa domjacych: Schöne – Schultz, Wałda, Bjeńš, Materna (85. Lešawa), Rawš, Gloxyn, M. Matka (42. K. Matka), Šiman, G. Kurjat (69. M. Kurjat), Domaška

Koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki hromadźa w tej sezonje radšo wonka dypki, doma wšak wočakuja w prěnjej połseriji stajnje najsylnišich cyłki tuteje ligi. Ku­lowej běchu 1:2 podleželi, 2:2 hrajachu přećiwo Hornjemu krajej nad Sprjewju, a nětko dóstachu sej njedźelu wot Drohotki Ramnow samo z 1:4 na měcu.

Wot spočatka Ramnowčenjo poka­za­chu, zo słušeja lětsa k wulkim fawo­ritam na mišterstwo. W Ralbičanskej połoj­cy woni přeco z dwěmaj mužomaj atako­wachu a sej tak spěšnje zaso bul wudobywachu. Po tym kombinowachu so wutrajnje na wrota Willija Schöny. Po jeho zmylku w 15. min. steješe tež hižo 0:1. Flanku Schöne prawje njezapřimny, a wotplacnjeny bul stłóči hóstny nadběhowar jenož hišće přez liniju. Z wulkotnymaj refleksomaj zadźěwa Ralbičanski wrotar na to hnydom dwójce wjetšemu zastatkej. Sokoljo mějachu jenož jeničku prawu móžnosć. Po róžku zhłójčkowa Bosćij Bjeńš bul na łatu. Z 0:1 dźěchu hosćićeljo do kabiny.

Druhe zastupnistwo wolejbulistkow Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy bě swoju sezonu z pokalnej hru zahajiło. Wužadanje bě wulke, wšako hrajne zjednoćenstwo hakle wot minjeneje sezony wobsteji. Nětko po dźělenju (SN wo tym rozprawjachu) mějachu so hrajerki druheho zastupnistwa za nowu sezonu w nowowutworjenym mustwje w krótkim času znowa namakać. Druhe zastupnistwo hraješe tuž prěni raz w tej konstelaciji.

HZ Pančicy-Worklecy II

– Nysa Wolejs II 2:0 (25:10, 25:6)

Hač do poslednjeho wojowali

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

SG Weixdorf

– SJ Chrósćicy 3:3 (2:1)

Zestawa hosći: Králíček – L. Zahrodnik (46. Špitank), F. Cyž, Sentivan, B. Cyž, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Zynda, Püschel (63. Matješk), Bogusz, Žur

Po třoch dypkach w derbyju přećiwo Rakečanskemu ST chcychu Chróšćanscy koparjo we Weixdorfje znowa dypkować. Na kumštnym trawniku žadaše sej trenar Pavel Runt wot swojich chowancow wěstu defensiwu. Start do hry wupadaše dobry, w 27. min. hosćo nawjedowachu. Po flance Luciana Zahrodnika wotwobara Weixdorfski hrajer třělwu Simona Žura z ruku. Jědnatku rutinjej Miroslav Sentivan wěsće přetwori. Nadobo množachu so njewěstosće w srjedźnym polu a zmylki w Chróšćanskej defensiwje. Tak steješe w 30. min. po wólnym kopje domjacy hrajer samlutki w šěsnatce a z hłójčku wuruna. Wrotar Petr Králíček so bula hišće dótkny, njezamó pak třělwu porjadnje wotwobarać. Přihrawki hosći běchu husto předołhe, a tak w ofensiwje mało móžnosćow wuskoči. Byrnjež tež hosćićel přewjele składnosćow njeměł, wón tajke bjez smilnosće wužiwaše. Tak nawjedowaše we 38. min. po konteru 2:1.

Z třomi dypkami do cila

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Wacker Nordhausen

– FC Energija Choćebuz 1:2 (1:2)

Zestawa hosći: Moser – Hasse, Müller, Koch, Borgmann, Broschinski, Eisenhuth, Erlbeck, Taz (57. Zickert), Rangelov (90. Beyazit), Brügmann

Tež šestu winowatostnu koparsku hru pospochi wosta FC Energija Choćebuz bjez poražki, po tym zo bě pola Wacker Nordhausena dobyće 2:1 swjećiła. Jed­naše so wo načolnu hru štwórteho přećiwo pjatemu. Energija započa kaž sławna wohnjowa wobora a třěli dwoje wobhladanjahódne wrota, wšako hru dominowaše. Jara poradźenej kombinaciji zakónčištaj Axel Borgmann k 1:0 (4.) a Felix Brügmann k 2:0 (19.). Sekundy do přestawki pak třělichu hosćićeljo z ničeho 1:2 (45.).

Wrota domjacych za druhi połčas chětro motiwowachu. Nimo toho bu Tobias Hasse ze žołto-čerwjenej kartu pochłostany. Nětko měješe škit Energije hišće wjace dźěła. Z wuběrnym a bojowniskim wukonom pak so hosćo do cila wu­chowachu. Georg Zielonkowski

Wuslědki (22.10.19)

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Drježdźanski SC – DD-Laubegast 0:2 (0:2)

Běła Woda – Ćisk2:0 (0:0)

Rakecy – Drježdźany-Strěžin 1:2 (1:0)

Wocl Rěčicy – Borea Drježdźany 3:4 (3:2)

Rotacija DD – Großröhrsdorf 1:2 (0:0)

Weixdorf – Chrósćicy 3:3 (2:1)

Trjebin – Wódrjeńca4:0 (1:0)

1. Drježdźany-Laubegast 8 24 : 14 17

2. TSV Rotacija Drježdźany 8 17 : 10 14

3. SZ Drježdźany-Strěžin 7 14 : 8 14

4. SC Borea Drježdźany 7 17 : 14 13

5. ST Trjebin 8 14 : 12 13

5. VfB Běła Woda 1909 8 14 : 12 13

7. SC Großröhrsdorf 8 11 : 12 13

8. Rakečanske ST 8 17 : 12 11

9. Drježdźanski SC 1898 8 10 : 12 8

10. SG Weixdorf 7 14 : 17 8

11. FC Wocl Rěčicy 7 14 : 17 7

12. ST Wódrjeńca 02 7 10 : 17 7

13. SJ Chrósćicy 8 12 : 17 6

14. ST Ćisk 7 7 : 21 2

wokrjesna wyša liga

Połčnica – Hnašecy-Dobruša 2:0 (1:0)

Kumwałd – Horni kraj4:4 (3:3)

Kulow – Großnaundorf 5:1 (1:0)

Ralbicy/Hórki – Ramnow 1:4 (0:1)

Wojerowski FC – Wachau 4:4 (2:3)

Marijina hwězda – Něm. Pazlicy 3:2 (1:1)

Porchow – Hory0:3 (0:0)

Kinspork/Łužn. – Germ. Budyšin 0:3 (0:3)

1. Drohotka Ramnow 9 29 : 10 24

2. Módro-běli Kulow 9 23 : 10 23

3. Póst Germania Budyšin 9 24 : 11 22

4. LSV Hory 9 19 : 14 18

5. ST Horni kraj-Sprjewja 9 26 : 15 16

6. Sokoł Ralbicy/Hórki 8 21 : 13 16

7. ST Marijina hwězda 9 20 : 19 14

8. ST Hnašecy-Dobruša 9 17 : 18 13

9. TSV Połčnica 9 19 : 30 12

10. SG Großnaundorf 9 16 : 19 10

11. TSV Wachau 10 22 : 25 9

12. Wojerowski FC 9 23 : 24 8

13. Natwar Němske Pazlicy 9 13 : 20 7

14. Motor Kumwałd 9 16 : 27 5

15. ST Kinspork/Łužnica 9 6 : 17 4

16. ST Porchow 9 6 : 28 3

wokrjesna liga, stafla 2

HZ Hórnikecy – Rakecy II/Šćeńca 5:0 (0:0)

Wojerowski FC II – Malešecy 1:3 (1:1)

Wulka Dubr. – Łaz/Běły Chołmc 0:3 (0:2)

Lubuš/Bluń – Łuty 2:4 (0:1)

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND