Sezona delanskich koparjow z dypkom zakónčena

wutora, 07. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– FC Łužica Wojerecy 2:2 (0:1)

Zestawa Sokoła: Cyž – M. Matka, Bogusz, Budar, Šołta, Róbl, Rawš (62. Mět), Młynk, Serbin (65. Šěn), Jakubaš (62. Šnajder), J. Matka

Do hry bě wšěm jasne, zo njemóže kopar­ska rezerwa Sokoła Ralbicy/Hórki hižo zestupić. Módro-běli z Kulowa a Wětničenjo běchu swojej předposlednjej partiji přěhrali. Sokoljo móžachu sej tuž bjez ćišća zahrać. Tež Wojerowčenjo stejachu do duela we wěstym srjedźnym polu a njemóžachu so wjace polěpšić.

Domjacy chcychu hru kaž přeco z wěsteho škita natwarjeć a Wojerowčanow dalokož móžno wot swojeje klětki wotdźeržować. Woni pak stejachu sami jara wěsće­ a šansy lědma wuskočichu. Tak běchu­ standardy najstrašniše akcije. Róbl měješe dobru poziciju, ale bul wosta w muri wisajo. Na tamnym boku běše młody Cyž na městnje. Wón smědźeše w poslednjej hrě sezony 2014/2015 swoje kmanosće pokazać jako dźak za prawidłowny trening. W 33. min. pak hosćo po jědnatce nawjedowachu. Tak tłóčachu Sokoljo na wurunanje. Jónu pospy­ta so Jakubaš z wótrej třělwu, kotraž pak běše přecentralna. Tež Młynkowy pospyt dźěše pódla wrotow.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND