Wo připadach rěčeć je lózyske

pjatk, 31. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Axel Arlt

„Wuhódnoćenski zmylk“ w Zwjazkowym kriminalnym zarjedźe (BKA) je wina na tym, zo dóstachu zapósłancy zwjazkoweho sejma a wša zjawnosć Němskeje skomoleny wobraz wo nadběhach na Serbow. Čitać móžachmy to w prěnjotnej wotmołwje zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho z 9. julija na małe napra­šowanje zapósłanče Ulle Jelpke (Lěwica) nastu­pajo Serbam napřećo njepřećelske podawki. Hdyž je 40 procentow zapo­da­tych městnow njeskutka wopačne, da je prašenje woprawnjene, kak dokładnje so tajke sensibelne daty ze Sakskeje abo Braniborskeje na zwjazkowu runinu dale dawaja a kak tam z nimi wobchadźeja.

Wopak podata městnosć prawicarskoekstremistiskich njeskutkow zda so zastojnikam BKA snano lapsus być. Je pak jim scyła wědome, što to na přikład za Němskopazličanow rěka? Tući scyła njewědźachu, kak je so mjeno jich wsy do tajkeje statistiki dóstało abo zo tam pra­wicarjo jězdźa, zo bychu Serbow nadpadnyli. Z połnym prawom je Kamjenske měšćanske zarjadnistwo na mjenowanju Němskich Pazlic w tutym zwisku dwělowało.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND