Europske brónje, chaos, ćěkancy

pjatk, 11. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Alfons Ryćer

Prezident Europskeho parlamenta Martin Schulz je sej tydźenja składnostnje zetkanja z madźarskim knježerstwowym šefom Viktorom Orbánom žadał, ćěkancow mjez sobustawskimi krajemi EU „sprawnje rozdźělić“.

Što pak je sprawne? Rozdźělenje na zakładźe wobydlerskich ličbow, hospodarskeje sylnosće, ličbow bjezdźěłnych a dotalnych wudawkow w zwisku ze zastaranjom azyl pytacych, kaž sej to prezident komisije Europskeje unije Jean-Claude Juncker předstaja? Njeby było na městnje, so skerje zepěrać na wobjim eksporta brónjow z jednotliwych krajow EU? Wšako je wulki dźěl ćěkancow, kotřiž tučasnje po Europje błudźa, domiznu wójny, anarchije abo chaosa w swojim kraju dla wopušćił. A wójny wjedu so z brónjemi, kotrež we wulkim mnóstwje tež z ruma EU do nic jara wot nas zdalenych krizowych regionow wuwožuja. Němska a někotre dalše susodne staty wužiwaja mjez druhim dawkowe dochody z dobytkow brónjenskeje industrije, zo bychu naš chětro wysoki žiwjenski standard financowali.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND