Prawy krok do praweho směra

pjatk, 06. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Janek Wowčer

Nětko je potajkim hamtske, štož běchu dotal jenož rozmyslowanja. Tež serbske gmejny dóstanu postajenu ličbu ćěkancow a požadarjow azyla připokazanu.

Jasne měnjenje wjet­šiny na wsach je: Pomhać dyrbimy, njemóžemy zboka stać. Wo tym pak sprawnje prajene wjele pytnyć njeje. Ći, kotřiž maja nětkole wosebje ćežke brěmjo njesć, su wjesnjanosća. Woni sedźa mjez stólcomaj. Wothorjeka dóstawaja přikazy a „připokazanja“, wotdeleka jim ludnosć na porsty hlada, zo njebychu ničo přećiwo jeje woli činili.

Wokrjes Budy­šin je gmejny namołwjał, so za móžnosćemi hospodowanja nuzu ćerpjacych rozhladować a je přizjewić. W gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe ničo wotpowědne w komunalnym wobsydstwje nimaja. Zwotkel tuž brać? Nětko so wjeći, zo dyrbjachu gmejny w zašłych lětach komunalne objekty a imobilije wotedawać a zdźěla­ tež spotorhać, zo bychu swoje etaty wurunali. Štož móhli runje w telej situaciji derje trjebać, je fuk. Nic pak, dokelž su to gmejny tak chcyli, su prosće dyrbjeli.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND