Najprjedy raz wšo zawěsćene?

pjatk, 19. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Janek Wowčer

Přichodne financowanje Załožby za serbski lud je zawěsćene. To je powěsć tydźenja, kotraž njeje jenož přez serbske a regionalne medije šła. Naš lud wona wulce zwjesela, wšako móža serbske institucije skónčnje tak dźěłać, kaž su sej to přede­wzali. A šansy, zo załožba spěchowanske próstwy při­zwoli, přiběraja.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND