Zaměr je samopostajowanje poručenje

pjatk, 17. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Europska swobodna alicanca wotměwa swoju 13. hłownu zhromadźiznu w Budyšinje. Pohlad na podij we wobłuku dźensnišeje debaty wo trěbnosći Serbskeho sejmika: čłonaj Europskeho parlamenta Jill Evans (Waliziska) a Mark Demesmaeker (Flandernska), moderator Tomaš Čornak, Gunnar Schneider (Serbski sejmik) a Cristian Kollmann (Južny Tirol, wotpr.) Foto:  C. Schumann Europska swobodna alicanca wotměwa swoju 13. hłownu zhromadźiznu w Budyšinje. Pohlad na podij we wobłuku dźensnišeje debaty wo trěbnosći Serbskeho sejmika: čłonaj Europskeho parlamenta Jill Evans (Waliziska) a Mark Demesmaeker (Flandernska), moderator Tomaš Čornak, Gunnar Schneider (Serbski sejmik) a Cristian Kollmann (Južny Tirol, wotpr.) Foto: C. Schumann

Europska swobodna alianca z hłownej zhromadźiznu w stolicy Serbow

Budyšin (SN/at). Na přewšo emocionalne wašnje z wothraćom serbskeje hymny „Rjana Łužica“ je Europska swobodna alianca (EFA) swoju lětušu hłownu zhromadźiznu dźensa dopołdnja w Budyskim hotelu Best Western Plus zahajiła. „Smy Was přeprosyli, dokelž trjebamy wašu solidaritu“, přiwoła předsyda hosćićelskeje Łužiskeje aliancy Hanzo Wylem-Kell w swojim witanju wobdźělnikam z 18 krajow. Woni měli sej na městnje swójski wobraz wo aktualnym połoženju we Łužicy tworić. W mjenje Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU), kiž bě patronat zarjadowanja přewzał, spo­srědkowa jeho přirjadnica Birgit Weber postrow. Prezident EFA François Alfonsi zhladowaše na wuspěšne lěto 2014. Mjez druhim ma strona po lońšich wólbach město dotal sydom nětko dwanaće zapósłancow w Europskim parlamenće. Runje tak naspomni Alfonsi referendumaj w Šotiskej a Katalanskej.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk