Na domchowanku tři dypki žnjeli

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– ST Lubuš 2:0 (1:0)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Wróbl, Škoda, Hawš, Lipič, Ch. Cyž, Kuring (81. Čornak), Pjetaš, P. Schmidt (85. Bejmak), Eldor, Pakoßnick (65. R. Cyž)

Při krasnym nazymskim wjedrje pohosćichu koparjo ST Marijineje hwězdy dotalneho načolnika ST Lubuš. Bě jasnje spóznajomne, zo chcedźa so chowancy trenarja Erwina Kleinmanna po poražce we Wojerecach zaso na dobyćerski puć wróćić. To so jim z wuspěchom 2:0 tež poradźi. Prěnjej móžnosći Jakoba Pakoßnicka (13.) a Alija Eldora (20.) pak wrotar hosći wuběrnje wotwobara. W 33. min. padny po lapsusu zadnjeho mustwa ST Lubuša 1:0. Pakoßnick reagowaše najspěšnišo a přihra bul Chrystofej Cyžej, kiž jón wótrje do wrotow smokny. Po tym ski­ćeše so hosćićelam dwójna šansa na 2:0. Najprjedy zwrěšći Feliks Pjetaš na jara sylnym wrotarju přećiwnika, tež druhi pospyt Pakoßnicka bu wot najlěpšeho Lubušana wotwobarany (33.).

Z dypkom móža spokojom być

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:

Motor Kumwałd – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:1 (1:1)

Zestawa hosći: Schöne – Matka (90. Kobalc), Schultz, Šewc, Hilbich, Wowčerk (46. J. Bjeńš), S. Bjeńš, Korjeńk, Lulak, Bejmak­, Domaška

Wopačanski cup 2018 zakónčeny

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:

18. króć běh po Biskopičanskej Butrowej­ horje přewjedli

18. raz je so běh na a po 385 metrow wyso­kej Biskopičanskej Butrowej horje nětko hižo wotměł. Zdobom bě to posledni hódnoćenski běh z cyłkownje pjatnaće lětušeho Wopačanskeho cupa a jědnate wurisanje lětušeje Drježdźanskeje wobwodneje rjadneje lisćiny wot cyłkownje štyrnaće poskitkow w tutej. Na pjeć naročnych hórskich distancach 0,6 / 1,2 / 2,5 / 5 a 9,5 km wubědźowaše so nimale 500 wobdźěl­nikow.

Na 0,6 km je spočatnje něhdźe 150 sportowcow zakładnych šulow něhdy­šeho Biskopičanskeho wokrjesa (Bisko­picy, Zemicy-Tumicy a Goldbach) po tradiciji wo pokal swojeho wyšeho měšćanosty wojowało. Tamne štyri distancy běchu hódnoćenske běhi za horjeka mjeno­wanej rjadnej lisćinje. Starterojo w tutych běchu hłownje z Łužicy a z cyłeje Sakskeje, mjez nimi tež zaso dźesatk serbskich lubowarjow běhanja a skatowanja.

Prěni dypk za wolejbulowe hwězdźički a micki

póndźela, 01. oktobera 2018 spisane wot:

HZ Pančicy/Worklecy – JTVG Koblicy 1:3

(10:25, 17:25, 25:20, 24:26)

Nowowutworjene hrajne zjednoćenstwo Pančicy-Worklecy je w sportowej družinje wolejbul tydźenja prěni raz doma hrało, a to w Pančicach. Za zhromadny wustup je sej mustwo wjele předewzało, zo by sej prěnje dypki wudobyło.

W Pančičanskej sportowni so parket paleše a při saku so wo kóždy bul porjadnje wojowaše. Tola hižo prěnja sadźba přećiwo hosćom z Koblic pokaza, zo jenož předewzaće za dobyće njedosaha. Najkrótša hra dnja z jenož 15 mjeńšinami so z jasnym dobyćom 10:25 za Koblicy skónči. Za druhu sadźbu so mustwo hosćićelkow přestaji. Nětko hraješe wone po zwučenym a znatym wašnju. To přinjese mustwu měr a wěstotu.

Započatk druheje sadźby bě wuru­nany. Hwězdźički a Micki pak wěstotu konsekwentnje njewužiwachu a přez zwjeršne zmylki, kaž na přikład w nadaću, dypki kontrahentej darichu. Kónčny wuslědk druheje sadźby rěkaše tuž 17:25 za Koblicy.

Mytuja dobyćerjow

póndźela, 01. oktobera 2018 spisane wot:
Biskopicy (JN/SN). Sobotu, 6. oktobra, wuhódnoća w Biskopičanskej sportowni wot 10.30 hodź. lětušu rjadnu lisćinu Wopačanskeho cupa 2018 a mytuja dobyćerjow. Po tym přewjedu na 4 km dołhim­ kołokursu Biskopičanskeho měšćanskeho parka wot 13.45 hodź. pjaty króć běh „Schiebock läuft extrem“ z wjacorymi zadźěwkami, a to na 4 a 8 km. Atleća­ startuja jednotliwje, stajnje we wotstawku pjeć sekundow. Limit wobdźělnikow je 800 starterow.

Radworscy koparjo dale bjez dobyća

póndźela, 01. oktobera 2018 spisane wot:

LSV Hory

– ST 1922 Radwor 4:0 (1:0)

Zestawa hosći: Šěrak – Jendrewski, Zähr, Bauer, Omran (46. Glücklich), Kral, Winar, Amar (78. Ali), Rachela, Schulze, Reinecke

Tež na šestym hrajnym dnju we wo­krjesnej wyšej lize wostachu Ra­dworscy koparjo bjez wuspěcha. W njezwučenym času dopołdnja na poł jědnaćich za­hwizda sudnik hru na Horach. Kaž hižo w předchadźacej hrě pobra­cho­wachu wjacori stajni hrajerjo w mustwje Andreasa Schultzeho. Najebać to chcychu sej hosćo­ znajmjeńša dypk wuwo­jować. To pak zwosta jenož předewzaće respektiwnje són.

Awtor dźensa

Tomaš Faska

Před něšto dnjemi mějach składnosć, wobhladać sej na wobrazowce napjate wubědźowanja w sportowej družinje, za kotruž so dotal w swojim žiwjenju njejsym wosebje zajimował. Rěč je wo tenisu. W Chicagu, třećim najwjetšim měsće USA, bě tak mjenowany „Laver-cup“. Dotal mało znate mustwowe wu­bědźowanje wotmě so hakle druhi raz. W nim nastupi Europa přećiwo „zbytkej swěta“. Najlěpši hrajerjo našeho konti­nenta hrajachu potajkim přećiwo swětowej wubrance Njeeuropjanow. Na jednym boku běchu to naš Alexander Zwerew, Šwicar Roger Federer a dalši pjećo ze wšelakich europskich krajow, na tamnej stronje Awstral­čan Kyrgios, Južnoafričan Anderson z tohorunja pjeć dalšimi kolegami.

Mjenodawar wosebiteho turněra je wu­znamna tenisowa legenda Rod Laver. Mjeztym 80lětny Awstralčan je sej w 23 lětach swojeje karjery jako tenisowy hrajer nic mjenje hač 200 mjezynarodnych titulow wubědźił a bu tež tohodla 1981 do wuznamneje „Hall of Fame“ tenisoweho sporta přiwzaty.

Sport (28.09.18)

pjatk, 28. septembera 2018 spisane wot:

Wulke finale w Hórkach

Wulke finale Němskich dumperowych mišterstwow 2018 změja jutře a njedźelu w Hórkach pola Chrósćic. Techniske přepruwowanje dumperow přez DEKRA je za sobotu wot 17 hodź. planowane. W 19 hodź. přizamknu so kwalifikaciske běhi a po tym so w stanje k hudźbje skupi­ny GrooveCover rejuje. Njedźelu w 10.30 hodź. steja regionalne wubědźowanjao na programje. Finalne běhi započnu so 13.30 hodź. a wubědźowanje z liliputami 15.30 hodź. Pola jednotliwcow nawjeduje klasement Filip Kral z Róžanta (70 dypkow) před Markusom Donatom z Baćonja (60 dypkow) a w hódnoćenju jednotliwcow mataj teamaj z Adelsdorfa/Quersa a Lejna wobaj 76 ličakow.

Wustup před domjacej kulisu

Swój prěni domjacy hrajny dźeń hrajneje doby 2018/2019 změje prěnje wolejbulowe mustwo muži sportoweho towarstwa Viktorija Worklecy jutře, sobotu, we Worklečanskej sportowni. Tam nastupja Worklečenjo w 14 hodź. přećiwo hosćom TSV Niederoderwitz a po tym přećiwo šěstce OSSV Kamjenc.

Kónctydźenska kopańca

29.09. 14:00  Jednota Kamjenc –

  VfB Empor Glauchau

29.09. 15:00  Motor Kumwałd –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

29.09. 15:00  Rakečanske ST –

  Módro-běli Kulow

30.09. 13:00  SJ Njebjelčicy II –

Derby bjez dobyćerja

štwórtk, 27. septembera 2018 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– SJ Chrósćicy II 1:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Hahn – D. Kral, S. Kral, Hrjehor, Pawlik, Hanuza, Plaettner, Domš, Lejnart, Čornak (68. Hoelzel), Korjeńk

zestawa hosći: Cyž – M. Donat, Mark, Šiman, Špitank, Zahrodnik (78. Šmit), Liznar, Lešawa, J. Donat (87. Pjetaš), Domaška, Šołta

Na kóncu partije njebě zawěsće žadyn z wobeju koparskich cyłkow z njerozsudnym wuslědkom tak prawje spokojom. Njebjelčenjo z poměrnje dobrym wukonom w prěnjej połojcy znowa so skićace šansy njewužichu. W druhej połojcy pak po­kazachu domjacemu publikumej słabu partiju. Na tamnym boku mějachu hrajerjo SJ Chrósćicy lěpši druhi połčas, w kotrymž móhli tež při njerozsudnym stawje 1:1 w 54. min. jědnatku dóstać. Tola po hrubym dwuboju w Njebjelčanskej šěsnatce sudnik kaž tež pobóčny asistent reagowałoj njejstaj.

Wuslědki (27.09.18)

štwórtk, 27. septembera 2018 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga žonow

Jena II – Drježdźany2:0 (1:0)

Rudne horiny Aue – Marzahn 1:1 (0:0)

Biskopicy – Hohen Neuendorf 0:7 (0:5)

Union Berlin – Viktoria Berlin 0:2 (0:1)

Steglitz – Magdeburg  0:2 (0:1)

Lipsk-juh – RB Lipsk 1:6 (1:4)

čoło tabulki

1. FC Viktoria Berlin 5 21 : 2 15

2. Union Berlin 5 16 : 4 12

3. USV Jena II 5 11 : 1 12

4. Magdeburgski FFC 5 14 : 7 12

5. RB Lipsk 5 22 : 6 9

6. Hohen Neuendorf 5 16 : 7 9

7. Steglitzski FC Stern 5 15 : 8 9

8. Biskopičanske KT 5 5 : 16 6

NOFV-wyša liga

Pirna-Copitz – Olbernhau 0:0 (0:0)

Riesa – Markkleeberg 2:4 (1:0)

Radebeul – Niska3:0 (1:0)

Lößnitz – Mittweida3:0 (1:0)

Taucha – Grimma0:0 (0:0)

Markranstädt – Großenhain 1:0 (1:0)

Glauchau – Nowosólc-Hrodk 1:2 (0:2)

Kamjenica – Kamjenc 2:1 (2:1)

čoło tabulki

1. FC 1910 Lößnitz 4 12 : 1 12

2. FC Grimma 4 8 : 3 8

3. FSV Nowosólc-Hrodk 4 7 : 4 8

4. Jednota Kamjenc 4 8 : 4 7

5. Großenhainski FV 90 4 6 : 3 7

6. SV Olbernhau 4 9 : 7 7

7. SSV Markranstädt 4 6 : 5 6

8. BSC Rapid Kamjenica 4 6 : 7 6

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND