Łužica (26.05.15)

wutora, 26. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Přećiwo zerzawemu błótu

Podstupim/Stara Darbnja (dpa/SN/ch). Wobydlerska iniciatiwa Starodarbnjanski jězor chce zapławjenju milionow tonow zerzaweho okeroweho błóta do jězora bywšeje wuhloweje jamy z peticiju w Braniborskim krajnym sejmje zadźěwać. Iniciatiwa je tuž dźensa peticiskemu wuběrkej wjacore tysacy podpismow přepo- dała. Srjedź apryla bě opozicija CDU a Zelenych z wotpowědnej próstwu na čerwjeno-čerwjenej knježerstwowej wjetšinje w krajnym sejmje zwrěšćiła. Z wodźiznow a rjedźenskich připrawow wody w Braniborskej wubagruja kóžde lěto wjace hač 70 000 tonow zerzaweho błóta z bywšich jamow. Kapacity k jeho skła­dowanju na deponijach po wozjewjenju ministra za hospodarstwo Albrechta Gerbera (SPD) njedosahaja. Łužiska a srjedźon­ěmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa tuž pruwuje, hač njehodźało so kóžde lěto něhdźe 200 000 kubiknych­ metrow błóta na dnje 70 metrow­ hłubokeho Starodarbnjanskeho jězora składować.

Inowaciski centrum wotewrjeny

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND