Łužica (27.05.15)

srjeda, 27. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa marka za festiwale

Lubin (dpa/SN/ch). Města Lubnjow, Łukow­ a Lubin chcedźa swoje wuměłstwowe festiwale přichodnje zhromadnje zwičnjeć. „Wuwili smy za to marku Wuměłstwowy rum Błóta“, wobkruća Anika Schäfer, nawodnica projekta za kulturne spěchowanje we wokrjesu Dubja-Błóta. Nowa marka ma efektiwniše a naročniše wabjenje podpěrać. Lubin zarjaduje prawidłownje festiwal Aquamediale. W Lubnjowje přewjeduja Błótowski ateljej a we Łukowje Spektralu. Prěnju zhromadnu wabjensku akciju planuja spočatk junija w Berlinje.

Stawk rozšěrjeny

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND