Łužica (29.05.15)

pjatk, 29. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Stawk rozšěrjeny

Podstupim (dpa/SN/ch). Stawk kubłarkow a socialnych dźěłaćerjow w dźěćacych přebywanišćach Braniborskeje su dźensa hišće raz rozšěrili. Po wozjewjenju dźěłarnistwa ver.di wostachu dalše zarjadnišća na wuchodźe kraja zawrjene. Wčera stawkowachu po informaciji dźěłarnistwa sta komunalnych zarjadnišćow w jědnaće wokrjesach. Wot wutory bu njewobmjezowany stawk krok po kroku rozšěrjeny. Po dohromady nimale třoch tydźenjach pak pokazowaše dźěłarnistwo runje tak kaž zjednoćenstwo ko­munalnych dźěłodawarskich zwjazkow zwólniwosć k rozmołwam. Přiwšěm njeje hišće jasne, hdy a hdźe so tarifowi partnerojo přichodny tydźeń zetkaja.

Pytaja pomocnikow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND