Łužica (29.05.15)

pjatk, 29. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Stawk rozšěrjeny

Podstupim (dpa/SN/ch). Stawk kubłarkow a socialnych dźěłaćerjow w dźěćacych přebywanišćach Braniborskeje su dźensa hišće raz rozšěrili. Po wozjewjenju dźěłarnistwa ver.di wostachu dalše zarjadnišća na wuchodźe kraja zawrjene. Wčera stawkowachu po informaciji dźěłarnistwa sta komunalnych zarjadnišćow w jědnaće wokrjesach. Wot wutory bu njewobmjezowany stawk krok po kroku rozšěrjeny. Po dohromady nimale třoch tydźenjach pak pokazowaše dźěłarnistwo runje tak kaž zjednoćenstwo ko­munalnych dźěłodawarskich zwjazkow zwólniwosć k rozmołwam. Přiwšěm njeje hišće jasne, hdy a hdźe so tarifowi partnerojo přichodny tydźeń zetkaja.

Pytaja pomocnikow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND