Łužica (01.06.15)

póndźela, 01. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dalše twarske dźěła při Nysy

Žitawa (SN/ch). Při łužiskej Nysy w Žitawje zaso twarja. Mjez Chopinowej a Měrowej hasu zwuporjedźeja na němskim boku pobrjóžne skłoniny. Wotnošeja tam sedimenty a nasypuja kamjenje. Tak móže rěka přichodnje wjace wody wotwjesć, bjez toho zo dóńdźe k škodam. Zdobom wobnowjeja brjohowu liniju z lěta 1987. Dźěła maja w oktobru zakónčene być a płaća něhdźe 450 000 eurow. Wulka woda minjenych lět je brjóh łužiskeje Nysy jara wobškodźiła. Rěka twori mjezu mjez Němskej a Pólskej. Dodźerženje pobrjóžneje linije kontroluje němsko-pólska namjezna komisija. Wona planuje a koordinuje tež dalše škitne naprawy přećiwo wulkej wodźe.

Kolokwij za wučerjow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND