Łužica (02.06.15)

wutora, 02. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Za mnohotnosć a tolerancu

Grodk (SN/ch). 37 zastupjerjow šulow, młodźinskich a měšćanskich zarjadnišćow, towarstwow, zwjazkow, zhromadźizny měšćanskich zapósłancow kaž tež ewangelskeje a katolskeje cyrkwje je minjeny kónc tydźenja na dźěłarničce přichoda w Grodkowskim Hórskim hrodźiku wiziju wo swojim měsće w lěće 2050 wuwiwało. Po jich předstawach měł Grodk potom profitować wot mnohotnosće generacijow, etnijow a nabožinow, měł pěstować tolerantnu a přećelnu zhromadnosć, podpěrać lokalne hospodarstwo, njeměł pak ekstremizmej žadyn rum skićić. Za to ma město hosći a nowych wobydlerjow wutrobnje witać. Jedyn z tajkich projektow, kotryž je zdobom wuslědk dźěłarnički, ma prawi­dłowne zetkanja generacijow zmóžnjeć. Hižo bórze chcedźa měsačne zetkanja na měnjacych městnosćach zahajić.

Pisany platowy dom

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk