Łužica (05.06.15)

pjatk, 05. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Planowarjo regiony so zeńdu

Wojerecy (SN/ch). Město Wojerecy je přichodny tydźeń z hosćićelom mjeztym 10. sakskeho kongresa regionalneho plano­wanja. Dwudnjowu konferencu 11. a 12. junija zarjaduje Regionalny pla­nowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska we Wojerowskej Łužiskej hali. Na zeń­dźenje wočakuja sto zastupnikow planowanskich zwjazkow, wjesnjanostow a druhich komunalnych politikarjow kaž tež wědomostnikow, zastupnikow zarjadnišćow a planowanskich běrowow. Wojerecy su sej wědomje wuzwolili, kaž nawoda w Budyšinje zaměst­nje­neho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska, Peter Heinrich, zdźěli. Město chcedźa wobdźělnikam předstajić.

Wočakuja nawal na čołmy

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND