×

Powěsć

Failed loading XML...

Łužica (09.06.15)

wutora, 09. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Znamjo solidarity pokazali

Wojerecy (SN/ch). Po pospytanym zapalerskim nadpadźe na nuzowe přebywanišćo požadarjow azyla we Wojerecach je wčera něhdźe 35 ludźi namołwu wobydlerskeho zwjazkarstwa „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ na Beethovenowu sćěho­wało. Z plakatami „Žadyn čłowjek njeje ilegalny“ a „Ćěkancy su witani“ pokazachu woni před nuzowym přebywanišćom znamjo čłowjeskosće a solidarity. „Tule knježa ciwilna kuraža, sobuzačuće a smil­nosć“, praji farar Jörg Michel wobdźělnikam, mjez kotrymiž bě něhdźe dźesać wobydlerjow domu. Tam je 26 požadarjow azyla zaměstnjene. Namołwu sćěhowało je tež Zwjazkarstwo za čłowjeskosć a tolerancu Kamjenc.

Planuja dwaceći premjerow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND