Łužica (11.06.15)

štwórtk, 11. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Skóržba wotpokazana

Choćebuz (dpa/SN/ch). Zwjazkowe wustawowe sudnistwo je skóržbu přećiwo fuziji wysokeju šulow Choćebuz a Zły Komorow do dalokeje měry wotpokazało. Załoženje Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow lěta 2013 njeje tuž z wida sudnikow přećiwowustawne, kaž z wčera wozjewjeneho wobzamknjenja wuchadźa. Zdobom skru­ći sudnistwo prawa profesorow. Ministerstwo za wědomosć potajkim njesmě jim při zjednoćenju wysokeju šulow prosće přechodneho nawodu před nós sadźić. Podstupimske ministerstwo bě społnomócnjeneho zasadźiło, kiž měješe wysoku šulu hač do pomjenowanja za­łoženskeho prezidenta nawjedować.

Póstownicy dale stawkuja

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND