Łužica (15.07.15)

srjeda, 15. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Proces so nachila

Choćebuzu (dpa/SN/ch). Po pašowanju nimale sydom milionow njezacłowjenych cigaretow z Pólskeje do Braniborskeje so Choćebuski proces přećiwo 36lětnemu mužej dawkoweho potajerstwa dla nachila. Dźensa připołdnju přednjesechu pledoajejej, kaž krajne sudnistwo­ zdźěla. Statne rěčnistwo wobskorženemu wumjetuje, zo je cyłkownu dawkowu škodu něhdźe 1,5 milionow eurow zawinił. Wot lěta 2011 do 2012 je z Pólskeje pochadźacy jako hłowa pašowanskeje cwólby transporty sobu organizował. Wobskorženy wšak wumje­towanja prěje.

Hrajnišćo za krimi

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk