Łužica (16.07.15)

štwórtk, 16. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Cyberowa ataka na IHK

Choćebuz (dpa/SN/ch). Industrijna a wikowanska komora Choćebuz (IHK) je so stała z cilom cyberoweje ataki. E-mailnje­ dóstachu tam wčera fingěrowanu zličbowanku z wirusom, zdźěli rěčnik IHK Nils Ohl. Njeje znate, kelko datow je wirus zničił. IHK je chłostajomny njeskutk přećiwo njeznatym wozjewiła. Najprjedy su wčera rano wšitke ličaki ze syće­ wzali a wot wirusa wučisćili. Popołdnju­ dźěło zaso normalnje běžeše. E-mail bě kaž wudrěwanski list formu­lowana. Hrožene bu ze zničenjom wšitkich datow w běhu 96 hodźin, jeli IHK wěsta suma pjenjez njepłaći.

Žane nowe přepytowanja

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND