×

Powěsć

Failed loading XML...

Łužica (22.07.15)

srjeda, 22. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Tež załožba nětko pomha

Rěčicy (SN/ch). Plahowarjo wužitneho skotu w Sakskej dóstanu swoje wudawki za škit před wjelčimi škodami dospołnje narunane. Na to skedźbnja agrarne ministerstwo w Drježdźanach. Swobodny stat je wotpowědne naprawy dotal z 80 procentami podpěrał. Załožba bywšeho filmowca zwěrjatow Heinza Sielmanna přewozmje nětko zbytne 20 procentow. Próstwy, na přikład za wobstaranje elektriskich płotow, měli ludźo dale swobodnemu statej zapodać. Při pozitiwnym rozsudźe skutkuje potom tež poskitk załožby. Jeničce loni su plahowarjo skotu w Sakskej 65 nadpadow wjelkow na skót přizjewili.

Wuchowuja twarske pomniki

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND