Łužica (23.07.15)

štwórtk, 23. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe twórby za muzej

Zhorjelc (dpa/SN/ch). Kulturnohisto­riski muzej Zhorjelc dóstanje dwanaće twórbow molerja Manfreda Pietscha darjene. Jědnaće akwarelow a jednu mólbu přiwozmu po zdźělence muzeja do wobstatka grafiskeho kabineta. Mólba budźe přichodnje w Kaisertrutzu widźeć, hdźež je kulturnohistoriski muzej spočatk lěta swoju galeriju moderny wotewrěł. Pietsch, rodźeny 1936 w šleskim Bernstadće (dźensa Bierutów), wěnowaše so w swojich twórbach wospjet tež łužiskej krajinje. K darej słuša mjez druhim 2012 nastaty akwarel „Rogeńc“, pokazowacy motiw wot wjercha Pücklera załoženeho krajinoweho parka w Choćebuzu.

Trjebaja wjace policistow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk