Łužica (27.07.15)

póndźela, 27. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Sprjewja ze sulfatom poćežena

Zły Komorow/Drježdźany (dpa/SN/ch). Za poćeženje Sprjewje ze sulfatom je předewšěm hórnistwo zamołwite, zwěsći posudk. Wudobywanje brunicy a dźěło milinarnjow we Łužicy na tym wučinja 45 procentow. Z 30 procentami slěduja bywše hórnistwowe kónčiny, wo kotrež so LMBV stara. Zbytk su přirodne přičiny. Posudk bu w nadawku LMBV wot Instituta za wodu a pódu w Drježdźanach zhotowjeny. Wuslědki stej powěsćowy magacin Spiegel a LMBV na swojej internetnej stronje wozjewiłoj. Awtorojo posudka z toho wuchadźeja, zo je wjeršk poćeženja Sprjewje ze sulfatom docpěty.

Nahrawaja krimi

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk