Łužica (05.08.15)

srjeda, 05. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Bóle na turistow so nastajić

Zły Komorow (dpa/SN/ch). Historiske zahrodowe město Marga w južnej Braniborskej chce so bóle na turistow wusměrić. W přichodnych lětach maja so w sydlišću za turistow pućniki nastajić, informuje Christina Nicklisch (Swobodni wolerjo), wjesna předstejićerka Złokomo- rowskeho wjesneho dźěla Brjazk. „Myslimy tež na handyjowu app.“ Marga słuša k najstaršim zahrodowym městam Němskeje. Natwarili běchu je w lětach 1907 do 1915 jako zawodowe sydlišćo akcij­neje towaršnosće Ilsyne hórnistwo. Blisko briketownje nasta 78 domow. Mjeno Marga poćahuje so na dźowku tehdy­šeho generalneho direktora předewzaća. W sydlišću poskićeja hižo trajnu wu­stajeńcu a wodźenja. Na awtodróze A 13 skedźbnjeja wot spočatka lěta pokiwne tafle na zahrodowe město Marga.

Łužiski camp přećiwo wuhlu

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk