Łužica (06.08.15)

štwórtk, 06. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Jědź wina njebyła

Lubin (dpa/SN). Jědź w prózdninskim lěhwje w Błótach njeje wina na schorjenju dźesatkow dźěći a dohladowarjow. Zwisk mjez zastaranjom a schorjenjemi je wuzamknjeny, kaž krajnoradny zarjad wo­krjesa Dubja-Błóta zdźěla. Labor bě jědź na wiry a bakterije přepytował, zo by přičiny schorjenjow zwěsćił, při tym pak ničo njenamaka. Minjeny pjatk bě 38 dźěći a šěsć pomocnikow w prózdninskim lěhwje w Prierosu skoržiło, zo je jim špatnje. Někotři dyrbjachu bluwać abo mějachu židlawu. Přiwołany lěkar jich zastara. Do chorownje­ nichtó njetrjebaše. Strowotniski zarjad nětko wobkedźbuje, hač maja potrjecheni tež po prózdninskim lěhwje hišće strowotniske problemy.

Přemało kislika w hatach

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk