Łužica (12.08.15)

srjeda, 12. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Bórze zaso piwo z Choćebuza

Choćebuz (SN). W delnjołužiskej metropoli změja snano bórze zaso swoje piwo. Tónle plan chce zwoprawdźić z Porynskeje pochadźacy 44lětny Olaf Wirths. Hižo dwě lěće bydli wón w Choćebuzu a pyta nětko wotpowědne twarjenje, zo móhł swoje plany zwoprawdźić. Wirths chce nimo mikropiwarnje a piwoweje bary tež tak mjenowany craftbeer a online předań na nohi stajić. „Choćebuz jako město piwa z tradiciju ma so na korjenje jeho warjenja dopomnić. Swójska piwowa marka ma nastać a so wuspěšnje a dołhodobnje w regionje zaměstnić“, zjima přichodny piwarc swoje wotmysły.

Šok za łužiske komuny

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND