Łužica (13.08.15)

štwórtk, 13. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Chorownja maltezow přeproša

Zhorjelc (SN/ch). Składnostnje dnja Karolusa 2015 wotměje Zhorjelska chorownja maltezow swj. Karolusa 12. septembra dźeń wotewrjenych duri. Tón bě w minjenymaj lětomaj stajnje něhdźe tysac ludźi wužiwało, zo bychu so wo strowotniskich prašenjach a wo chorowni wobhonili. ­Lětsa steji tema „črjewo a zežiwjenje“ na programje. Za dźěći wutworja chorownju za bariki, w kotrejž smědźa wone swoje lubuški přepytować. Lěkarjo chorownje maltezow přednošuja wo profylaksy přećiwo rakej črjewa. Loni smědźachu wopytowarjo přez model wulkich płucow kročić, lětsa přez model črjewa. Wone je z dwanaće metrami najdlěši organ čłowjeka. Młodostni dóstanu informacije wo hladanskich powołanjach. Tež partnerojo chorownje so předstaja.

Móst zaso cyle wobjězdźomny

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND