Łužica (18.08.15)

wutora, 18. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Ćopłe jězory

Choćebuz (SN/ch). Temperatury wody w Choćebuskich kupanskich jězorach su tak wysoke kaž hižo pjeć lět nic. Tak leža hódnoty za Strobičanski kupanski jězor z 27,8, za Knorawski z 27,9 a za Módłejski z 28,3 stopnjemi wo tři do šěsć dźesatkami nad w juliju 2010 měrjenymi a w přichodnych pjeć lětach hižo njedocpětymi hódnotami. Jeničce Rogeński jězor bě z 27,4 stopnjemi wo cyły stopjeń chłódniši hač w juliju 2010, informowaše strowotniski dohladowar Mathias Eckert. We wšitkich kupanskich jězorach so nimo toho proby na bakterije črjewa přepytuja. Wuslědki maja hišće tutón tydźeń předležeć.

Mobilna poliwkowa kuchnja

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND