Łužica (21.08.15)

pjatk, 21. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Turistiski zwjazk přećahnył

Wojerecy/Zły Komorow (SN/ch). Turistiski zwjazk Łužiska jězorina je do Złeho Komorowa přećahnył. Twarjenje, w kotrymž bě zašłe lěta we Wojerecach zwjazk zaměstnjeny, ma noweho wobsedźerja, kotryž jón mjeztym na běrowowy a bydlenski dom přetwarja. Zwičnjenski centrum je nětko zaso w Małej galeriji při hrodowym parku w Złym Komorowje, wozjewi nowina Lausitzer Rundschau. W Braniborskej a Sakskej pak wostanu turistiske stejnišća, w kotrychž dóstawaju domjacy a dowolnicy informacije. Z Małeje galerije bě turistiski zwjazk před třomi lětami wućahnył. Wot toho časa steješe wona prózdna.

Gmejnscy radźićeljo wotstupili

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk