Łužica (26.08.15)

srjeda, 26. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Žane zarunanje za Vattenfall

Choćebuz (dpa/SN/ch). Vattenfall nima prawo na zarunanje škody nastupajo wobswětowych aktiwistow, kotřiž běchu so z rjećazami na železniske kolije přiwjazali a tak cyły dźeń dźěło we wuhlowej jamje mylili. To rozsudźi wčera Choćebuske krajne sudnistwo nimale dwě lěće­ po protestnej akciji. Dźělny wuspěch pak je energijowy koncern přiwšěm doc­pěł­. Přichodnje dyrbja so wobswětowi aktiwisća tajkich akcijow wzdać. Hewak hrozy jim pokuta hač do 250 000 eurow abo hač do šěsć měsacow jastwa. Tež wobswětowa organizacija Greenpeace njesmě k podobnym akcijam namołwjeć. Aktiwisća běchu w septembru 2013 přećiwo planowanemu wutwarej jamy Wjelcej-sewjer protestowali. Šwedski statny koncern bě sej zarunanje škody 20 000 eurow žadał.

Pyramida restawrowana

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND