Łužica (26.08.15)

srjeda, 26. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Žane zarunanje za Vattenfall

Choćebuz (dpa/SN/ch). Vattenfall nima prawo na zarunanje škody nastupajo wobswětowych aktiwistow, kotřiž běchu so z rjećazami na železniske kolije přiwjazali a tak cyły dźeń dźěło we wuhlowej jamje mylili. To rozsudźi wčera Choćebuske krajne sudnistwo nimale dwě lěće­ po protestnej akciji. Dźělny wuspěch pak je energijowy koncern přiwšěm doc­pěł­. Přichodnje dyrbja so wobswětowi aktiwisća tajkich akcijow wzdać. Hewak hrozy jim pokuta hač do 250 000 eurow abo hač do šěsć měsacow jastwa. Tež wobswětowa organizacija Greenpeace njesmě k podobnym akcijam namołwjeć. Aktiwisća běchu w septembru 2013 přećiwo planowanemu wutwarej jamy Wjelcej-sewjer protestowali. Šwedski statny koncern bě sej zarunanje škody 20 000 eurow žadał.

Pyramida restawrowana

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND