×

Powěsć

Failed loading XML...

Łužica (27.08.15)

štwórtk, 27. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Stolica błyskow

Choćebuz (dpa/SN/ch). Město Choćebuz je stolica błyskow w Němskej. Na kóždy kwadratny kilometer delnjołužiskeje metropole su loni dobre 8,4 błyski zadyrili. Najmjenje błyskow z kontaktom k zemi abo twarjenjam zličichu we wuchodofriziskim­ Aurichu a w delnjobayerskim Passauwje. Tam naměrichu 0,23 błyskow na kwadratny kilo­meter, zdźěli předewzaće Siemens wčera w Karlsruhe. Ličby pak lěto wob lěto chabłaja­. Lěta 2013 bě hornjofrankske město Coburg stolica błyskow. Přede­wšěm zastararjo z energiju a zawěsćenja so po informaciji předewzaća za daty zajimuja­. Siemens zwěsća z pomocu měrjenskich stacijow po cyłym kraju zadyrjenja dokładnje hač na 200 metrow.

Zahaja nowu dobu z musicalom

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND