Łužica (31.08.15)

póndźela, 31. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Mjenje wody z rěkow

Zły Komorow (dpa/SN/ch). Horcoty a suchoty dla hodźi so lětsa mjenje rěčneje wody za zapławjenje bywšich brunicowych jamow we wuchodnej Němskej wužiwać. Dołhodobny časowy plan za přichodne jězory pak móža přiwšěm někak­ dodźeržeć, podšmórny předsyda jednaćelstwa­ hórniskeho saněrarja LMBV Klaus Zschiedrich. Wjetšina jězorow ma přichodne lěta dospołnje z wodu pjel­njena być. Jězory w bywšich wuhlowych jamach nastawaja přez zapławjenje z rěčnej wodu. Tež stupaca dnowna woda, kotraž bu za čas wudobywanja brunicy stajnje wotklumpana, zbywace dźěry pjelni. LMBV, załožena 1. septembra 1995 w Złym Komorowje, swjeći tam přichodny pjatk 20lětne wobstaće.

Pyramida restawrowana

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND