Łužica (09.09.15)

srjeda, 09. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Vattenfall chce pjenjezy wróćo

Choćebuz (dpa/SN/ch). Kriza němskich milinowych koncernow njetrjechi jeno sobudźěłaćerjow a mějićelow podźělow, tež komuny na stejnišćach dyrbja dawno zaplanowane miliony ze swojich etatow šmórnyć. We Łužicy chce sej Vattenfall we wulkim stilu dočasnje płaćeny přemysłowy dawk wróćo žadać, dokelž su dobytki z brunicy masiwnje woteběrali. Komuny kaž Choćebuz to šokuje. Druhe najwjetše město Braniborskeje z nimale 100 000 wobydlerjemi je tak a tak hižo z něhdźe 300 milionami eurow zadoł­žene. Měšćanske zarjadnistwo z toho wuchadźa, zo budu z připowědźenjom Vattenfalla w etaće 2016 dochody wjacorych milionow pobrachować.

Zwada wudobywanja brunicy dla

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND