Łužica (16.09.15)

srjeda, 16. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rozbuchnu wuheń piwarnje

Choćebuz (dpa/SN/ch). W Choćebuzu rozbuchnu 22. septembra 55 metrow wysoki wuheń bywšeje piwarnje Merkur, zdźěli město. Něhdźe sto wobydlerjow dyrbi nachwilnje swoje bydlenja wopušćić. Za rozbuchnjenje trjebaja 5,5 kilogramow rozbuchliny, kotruž rozdźěla na połsta­ točenych dźěrow. 7 000 kwadratnych metrow wulki teren słuša towaršnosći Gesa k wuwiću a saněrowanju starych stejnišćow. Zwjazkowa firma je na swojej internetnej stronje zdźěliła, zo ma so dlěje hač lětdźesatkaj prózdny industrijny twar zhubić. Płonina ma so potom za nowe wužiwanje předać.

Holčka z woknom padnyła

Wojerecy/Zhorjelc (dpa/SN/ch). Lěto stara holčka je wčera rano z woknom bydlenja na štwórtym poschodźe wjaceswójbneho domu we Wojerecach padnyła. Ćežko zranjenu dowjezechu ju z helikopterom do chorownje. Policija wuchadźa z ćežkeho njezboža, njepředleža dźě žane pokiwy na chłostajomny njeskutk, praji jeje rěčnik w Zhorjelcu. Kriminalna policija wobstejnosće přepytuje. Za čas njezboža bě 21lětna mać z holčku a dalšim dźěsćom w bydlenju.

Pódowi coologojo so zetkaja

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND